Zkušenost ale ukazuje, že situace se může rychle měnit – a to i poměrně výrazným způsobem. Minule, před čtyřmi lety, tedy v roce 2018, dostal krajský soud rovných 40 podnětů týkajících se průběhu voleb do obecních a městských zastupitelstev ve středních Čechách. Šlo ale o výjimečný rok s nečekaně vysokým počtem; zpravidla jich bývá několikanásobně méně.

Obyčejně se návrhy předkládané soudu v souvislosti s komunálními volbami týkají podezření ze špatného sčítání hlasů, případně má předkladatel podnětu dojem, že s odevzdanými hlasy mohlo být manipulováno. Výsledky minulých jednání soudu nicméně ukazují, že podobná podezření se zpravidla nepotvrdí.

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí lze napadnout podáním ke krajskému soudu do deseti dnů po po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí (k čemuž došlo v pondělí). Podat lze návrh na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta.