Výsledky hlasování potvrdily dohodu mezi vítězem voleb, Volbou pro město Benešov (VPMB) s potenciálními koaličními partnery, Benešovem pro život (BPŽ) a Spolu, které reprezentovali tři členové ODS.

Benešovským starostou se tak stal opět Jaroslav Hlavnička (VPMB), prvním, statutárním místostarostou Jakub Hostek (BPŽ), druhým místostarostou Roman Tichovský (Spolu – ODS). Dalšími radními byli zvoleni Zdeněk Zahradníček, Karel Navrátil a Petr Jandač (všichni VPMB), Karel Chládek, Ondřej Pešek (BPŽ) a Pavel Pavlík (Spolu – ODS).

První prodloužení schůze přišlo hned v úvodu s návrhem Jiřího Švadleny (ANO), aby byly stejně jako například osadní výbory ustaveny i výbory kontrolní a finanční. Hlasováním ale jeho návrh neprošel. Shodně dopadl před volbou radních i protinávrh Radka Klempery (Piráti), aby místo devíti členů měla městská rada stejně jako v minulém volebním období členů jen sedm. Neprošel ani další Klemperův návrh hlasovat o novém starostovi nikoli veřejně, ale tajně.

Při hlasování o lídrech radnice i radních města pak byli nadpoloviční většinou zastupitelů zvoleni všichni kandidáti navržení Volbou pro město Benešov. Další strany se tím pádem nedostaly ani k přednesení svých návrhů.

Starosta Hlavnička v krátkém proslovu poděkoval zastupitelům za důvěru. „Věřím, že se nám ve shodě celého zastupitelstva podaří provést naše město touto těžkou dobou energetické krize, inflace a války na Ukrajině, a že se nám to podaří se ctí,“ řekl.