Předseda senátu Tomáš Kocourek neakceptoval domněnky navrhovatele, že výsledek sčítání neodpovídá skutečně odevzdaným hlasům jednotlivým kandidátům, protože podle něj bylo sčítání a kontrola hlasu svěřeno jen některým z členů okrskových volebních komisí. Konkrétně se tak mělo dít v celkem šesti okrscích číslo 5, 13, 14, 16, 18 a 19. Právě tam byl při sčítání hlasů podle Karáska porušen zákon a vycházel přitom z názoru, že se tak dělo, protože právě v uvedených okrscích trvalo sčítání déle, než v jiných.

Městský úřad Benešov, jako odpůrce žaloby ve svém vyjádření navrhl, aby soud Karáskův návrh zamítl.

„Předseda volební komise nemá nástroj, jímž by mohl nutit člena k aktivní účasti na sčítání, pokud se z různých důvodů nechce aktivně zapojit. Členové volebních komisí postupují při sčítání hlasů dle vzájemné domluvy v souladu s právními předpisy, metodikami a návody z absolvovaného školení členů volebních komisí. Aktivita či neaktivita jednotlivých členů a rozdělení úkolů v komisi při sčítání hlasů záleží na jejich domluvě. Zákon o volbách neupravuje, jak konkrétně musí sčítání probíhat. Časová náročnost souvisí s konkrétním postupem okrskové volební komise, velikostí volebního okrsku a volební účastí,“ argumentuje Městský úřad Benešov.

Zamítnutí návrhu žalobce navrhla také volební strana Obnova a jako osoba zúčastněná na řízení právník Milan Hoke zvolený do zastupitelstva právě za Obnovu. Ten podle předsedy senátu uvedl, že navrhovatel nenabídl žádné důkazy na podporu svých tvrzení o zmanipulování voleb v Benešově. Hoke také zdůraznil, že skutečnost, že se na sčítání nepodíleli všichni členové komise a že mají existovat časové rozdíly mezi předáním zápisů, nepředstavují zvlášť významnou indicii, která by měla vést soud k vydání rozhodnutí o neplatnosti hlasování či volby kandidáta.

„Byť osobně také není spokojen (Milan Hoke, pozn. red.) s volebním výsledkem svým a své volební strany, nepřisuzuje nedostatečný volební výsledek procesu voleb ani volebním orgánům, ale jen tomu, že nepřesvědčili voliče, aby jim dali více hlasů,“ píše předseda senátu v odůvodnění.

V usnesení je také další text benešovského právníka, podle něhož se tím, že volební uskupení navrhovatele nedelegovalo své zástupce do komisí ve volebních obvodech uvedených navrhovatelem, pak se nedostatečně starala o svá práva. Její zástupce se měl a mohl na sčítání hlasů aktivně podílet.

„Osoba zúčastněná na řízení (Milan Hoke, pozn. red.) se domnívá, že jde o politický návrh za účelem oddálení ustavujícího zasedání a okamžiku, kdy se nově zvolení kandidáti ujmou funkce, a získání časového prostoru pro jednání o sestavení koalice,“ sděluje Tomáš Kocourek s tím, že je primárně věcí volebních stran, aby vzájemně kontrolovaly dodržování ustanovení zákona o volbách upravujících zjišťování výsledků hlasování, a to prostřednictvím jimi delegovaných členů okrskových volebních komisí.

Celé znění usnesení Krajského soudu v Praze k napadení výsledků voleb v Benešově.