Donedávna se zdálo, že všechny kosti dospělých jedinců rodu tyrannosaurus, nacházející se na rozlehlé ploše Severní Ameriky od kanadských plání až po jihozápad Spojených států amerických, patřily jedinému druhu (Tyrannosaurus rex).

Paleontologové však podrobili kosterní variace tohoto tvora nové důkladné analýze a došli k jinému závěru: slavný predátor se ve skutečnosti vyskytoval ve třech různých druzích. Nasvědčují tomu nově interpretované rozdíly ve stavbě stehenní kosti u podobně velkých jedinců a řezácích na přední straně čelisti.

Až dosud se tyto odchylky připisovaly odlišné anatomii samčích a samičích jedinců, nebo tomu, že jde o jedince v různých fázích genetického vývoje, nebo jednoduše tomu, že jsou to individuální variace. Nové možné vysvětlení však jde dál – podle něj představují tyto rozdíly důkaz, že v rámci rodu tyrannosaurus existovaly odlišné druhy.

Vyhynutí dinosaurů - Ilustrační foto
Vědci zjistili, kdy začali vymírat dinosauři. Na severní polokouli bylo jaro

Paleontologové provedli anatomická měření kostí a zubních pozůstatků 38 exemplářů tyrannosaura. Stehenní kost porovnali u 24 vzorků, aby získali přehled o její robustnosti a síle. Změřili také průměr zubních lůžek a prostoru v dásních, aby zjistili, zda jedinci měli jeden nebo dva řezáky.

Zdá se, že stupeň „robustnosti“ (popisující sílu kosti na základě obvodu a délky) nijak nesouvisí s absolutní velikostí vzorků, což naznačuje, že rozdílnosti ve stavbě stehenní kosti nelze jednoduše vysvětlit jen tím, že starší a větší jedinci mají silnější kosti. Ve skutečnosti měly některé z největších exemplářů poměrně útlé, „gracilní“ kosti, které jsou štíhlejší a zakřivené.

A protože tyto útlé kosti převyšovaly mezi vzorky obdobně velkých stehenních kostí v poměru dva ku jedné, zdá se, že rozdíly nebyly způsobeny ani pohlavním dimorfismem, protože pak byl poměr pravděpodobně vyrovnanější.

Tyrannosaurus se časem vyvinul do různých druhů

Dvacet devět exemplářů tyrannosaura zastoupených ve studii bylo nalezeno v odlišných geologických vrstvách usazenin v lanciánských svrchních maastrichtských formacích v Severní Americe (pocházejících z doby zhruba před 67,5 až 66 miliony let).

Tyto sedimenty lze rozdělit do tří úrovní: spodní, střední a horní. „Zajímavé je, že ze šesti stehenních kostí nalezených ve spodní vrstvě byly všechny robustní. Ve střední vrstvě se našla pouze jedna gracilní stehenní kost a ve svrchní vrstvě byly oba typy rozprostřeny rovnoměrněji. Variace v horní vrstvě byla také výrazně vyšší než to, co jsme viděli u jiných druhů teropodů nalezených v těchto sedimentech. Tato zjištění silně naznačují, že tyrannosaurus se v průběhu času rozcházel do fyziologicky odlišných exemplářů,“ cituje výsledky studie web Science Alert

Dosud největší nalezenou fosilii ichtyosaura v Británii objevil Joe Davis. Měřítko pro snímek poskytl svým tělem paleontolog Dean Lomax
Upravovali nádrž a našli monstrum. Svět uchvátil nález pravěkého predátora

„Zjistili jsme, že změny na stehenních kostech tyrannosaura nesouvisejí pravděpodobně ani s pohlavím, ani s věkem exempláře. Předkládáme proto hypotézu, že k těmto změnám mohlo dojít v průběhu času vývojem ze společného předka, jenž měl původně robustnější stehenní kosti a rozvinul se do několika druhů s útlejšími kostmi,“ říká paleontolog Gregory Paul, hlavní autor studie, publikované v Evolutionary Biology.

Rozdíly v robustnosti stehenní kosti napříč vrstvami usazenin lze podle něj považovat za dostatečně zřetelné na to, aby se vzorky daly považovat za potenciálně samostatné druhy.

Nově tu máme tři morfotypy tyrannosaura

V důsledku svých zjištění nyní vědci popsali tři „morfotypy“ rozpoznatelné u rodu tyrannosaurus, přičemž dva z toho jsou nové a třetí představuje „starý dobrý známý“ Tyrannosaurus rex.

Prvním z potenciálně nových druhů je Tyrannosaurus imperator (v překladu tyranský ještěr císař), jehož vzorky se našly ve spodní a střední vrstvě sedimentu a vyznačují se robustnějšími stehenními kostmi a obvykle dvěma řezáky.

Druhým pravděpodobným novým druhem je Tyrannosaurus regina (tyranský ještěr královna). Tento druh se váže k horní a možná ke střední vrstvě usazenin a měl menší, útlejší stehenní kosti a jeden řezák.

Diplodokidi. Ilustrační foto.
Dinosauři trpěli respiračními infekcemi, zjistili vědci. Měli dokonce i rýmu

V horní a střední vrstvě sedimentu pak byl identifikován již známý Tyrannosaurus rex (tyranský ještěr král), jehož exempláře nesly robustnější stehenní kosti a přitom měly pouze jeden řezák.

Autoři upozorňují, že z daných variací nelze vyvozovat o existenci rozdílných druhů definitivní závěr. Nelze totiž vyloučit ani možnost  atypického sexuálního dimorfismu nebo jiných dříve zmíněných vysvětlení, a to zejména proto, že analyzovaných vzorků bylo málo a jejich umístění v usazeninách je nejisté. 

Vědecký tým se nicméně domnívá, že souběžnost mezi fyzickou rozdílností kostí a jejich různým situováním v geologickém záznamu o existenci dvou dříve neznámých druhů tyrannosaura skutečně svědčí. Očekává, že v budoucnu dojde k revizi těchto nových druhů, pokud se najde více exemplářů, které by odpovídaly nové hypotéze.