Lidské oběti byly u různých starodávných kultur poměrně běžné. Jak ukazuje mimo jiné aktuální nález z jihoamerického Peru, krutá smrt při různých obřadech se nevyhýbala ani dětem. Vědci totiž před nedávnem objevili velké pohřebiště, a jak vyplynulo z bližšího prozkoumání koster, pohřbené děti rozhodně nezemřely přirozenou smrtí.

Hrůzný nález odborníci učinili v pohoří Andy, na archeologickém nalezišti v regionu Lambayeque na severozápadě Peru. „Archeologové konkrétně našli devětadvacet lidských těl, respektive koster. Ostatky byly pohřbeny před přibližně tisícem let,“ zmiňuje podrobnosti server Science Alert. Většina z objevených těl patřila dětem či dospívajícím.

Moderní lidé druhu Homo sapiens se s denisovany zřejmě nejen setkali, ale stačili se s nimi i zkřížit.
Člověk se křížil i s pravěkým duchem. Velký objev potvrdila umělá inteligence

Čtyři z koster, patřící dvěma dětem, jednomu teenagerovi a jednomu dospělému, pocházejí z kultury Wari (v češtině je rovněž uváděna jako Huarijská kultura, či kultura Huari, pozn. red.). Šlo o starověkou říši v horských oblastech And, která se začala vyvíjet kolem roku 500 a existovala necelé století, následně splynula s jinou. Známá je zejména výrobky – keramikou a jemně tkanými textíliemi. „Čtyři kostry, které jsme objevili, představují první známé příklady lidských obětí z této civilizace,“ uvedl pro web Live Science Edgar Bracamonte Lévano vedoucí archeologického výzkumu, při němž byly ostatky odkryty.

To, že šlo právě o kulturu Wari, rozpoznali odborníci zejména kvůli tvaru hrobek. „Byly totiž obklopeny výraznými ohradami ve tvaru písmene D, což je typické pro náboženské rituály dané civilizace,“ píše web Science Alert.

Obětovaná morčata

Podle Edgara Bracamonte Lévana byla smrt pohřbených lidí zřejmě součástí rituálu, prováděného v době, kdy daná civilizace vytvářela svá posvátná místa a tradice.

Zajímavé je, že na nalezišti nebyly uloženy pouze lidské ostatky. „Archeologové na místě nálezu odkryli také kostry osmi morčat a také několik lam a alpak. Všechna tato zvířata byla s velkou pravděpodobností rovněž obětována,“ píše web Science Alert. Vědci z pohřebiště získali i několik nástrojů, které lidé dané doby používali – třeba hrnce, lahve, a nůž s čepelí ve tvaru půlměsíce.

Z celkem devětadvaceti odkrytých kosterních ostatků patřila do kultury Wari kromě zmíněné čtveřice pohřbených lidí ještě jedna kostra. „Tento pátý jedinec prošel sekundárním pohřbem,“ nastiňuje server Science Alert.

Jedna z pravěkých stop, která může být starší než šest milionů let
Fantastický objev. Vědci zkoumají více než šest milionů let staré lidské stopy

Podle Bracamonte Lévana to znamená, že bylo tělo pohřbeno dvakrát. „Nejdříve musel být tento jedinec pohřben jinde, pak odtud přemístěn a opět pohřben tady, uprostřed pohřebiště ve tvaru D,“ vysvětlil odborník.

Objev koster z kultury Wari a to, že šlo pravděpodobně o obětované lidi, je důležitým dílem do skládačky poznatků o této starodávné civilizaci, která se nacházela na území dnešního Peru. Když bylo nedaleko od hlavního města země, Limy, odkryto před čtyřmi lety pohřebiště s ostatky téměř šedesáti žen, vzhledem k hrobové výbavě vědci upozornili, že ženy musely zaujímat velmi významné postavení. A jak připomíná server Live Science, podle všeho se mezi ostatky nacházelo i tělo královny – a tím pádem vznikla myšlenka, že ženy se aktivně prosazovaly i v politice a řízení říše.

Potetovaná šlechtična

Dalších čtyřiadvacet koster, které archeologové na nalezišti nyní odkryli, patří zase k civilizaci Moche. „V případě těchto ostatků už nešlo o rituální oběti, pouze o běžně pohřbené lidi,“ zmiňuje server Science Alert.

Zachovalý trus člověka z doby železné, který se našel v solných dolech v rakouském Hallstattu
Člověk z doby železné jedl modrý sýr a pil pivo. Dosvědčil to jeho trus

Kultura Moche je starší, než kultura Wari. „Vzkvétala mezi lety 100 až 700 našeho letopočtu, a nahradila ji právě Huarijská kultura,“ nastiňuje server Science Alert.

I když jsou i nyní nalezené kosterní ostatky z této kultury bezpochyby důležitým objevem, rozhodně nejsou nejvýznamnějším. Těmi byly dřívější nálezy mumií z této kultury – zejména mumie potetované šlechtičny nazvané Lady z Cao, která byla odkryta v roce 2006.