V historické budově bývalé školy a kampeličky v Kamberku sídlí Venkovské muzeum. Představuje návštěvníkům zajímavé hmotné i písemné doklady o zdejším životě venkovanů v rozsahu posledních 200 let. V prostorách budovy je zřízena selská jizba s dobovým zařízením, školní třída s původními učebními pomůckami, zemědělské stroje a další původní náčiní našich vesnických předků. Mnoho dalších historických exponátů se nachází v pamětní síni. Muzeum zřídila Obec Kamberk.