KDY: 26. - 28. srpna
KDE: Sázava, klášter
ZA KOLIK: 100/75/50 korun

Při písařské dílně seznámí  s jednou z důležitých činností středověkých klášterů - opisováním a překlady duchovních textů, letopisů a legend. Zaměříte se na příběh sv. Prokopa, popisovaný ve středověké legendě a tvořivě se zapojí do interpretace života sv. Prokopa - naučí se psát písmem zvaným unciála (případně hlaholice) a opíšete část starobylé svatoprokopské legendy.

Ručně psaný rukopis legendy ponechají návštěvníci na ručním papíře v klášteře pro další písaře a současně budou mít podíl na Vita sv. Prokopii 21. století, který po dopsání celé legendy bude jednou vystaven v nové expozici Sázavského kláštera. Svou "písanku" si pak odnesou domů a mohou novou dovednost rozvíjet samostatně. 

Kurzovné je 100 korun dospělí, 75 senioři, studenti a děti nad 12 let zaplatí 50 korun. Rezervace není nutná, jen doporučená vzhledem k omezenému počtu míst.