KDY: 10. 9. 17:00
KDE: Vlašim, zámek
ZA KOLIK: 10/5 korun

Josef II. a Francouzská revoluce budou předmětem přednášky Martiny Ondo Grečenkové z Historického ústavu AV ČR v úterý desátého září v sedmnáct hodin. Akce se koná ve vlašimském zámku. Vstupné je pro dospělé 10 korun, děti to mají z 5 korun. Pořadatelem je Muzeum Podblanicka. Josef II. byl jedním z nejvýznamnějších panovnických představitelů evropského osvícenství, v letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské a v letech 1780 až 1790 král uherský a král český, markrabě moravský a arcivévoda rakouský. Díky své oblibě u sedláků ho začal prostý lid nazýval selským panovníkem.