KDY: 11. července 19:00
KDE: Louňovice, restaurace U Henců
ZA KOLIK: 150 korun

Historickou komedii uvede Divadelní spolek Lázně Toušeň. Jedná se o tzv. komedii chórickou, kde jednají postavy jednak „sólově“, tedy sami za sebe, jednak jako součást jednotlivých vzájemně se neustále spojujících i rozdělujících skupin. V tomto smyslu jde opět o dědictví komedie dell´arte, které však dokázal Goldoni geniálně využít v duchu své reformy. Těžiště Poprasku totiž nespočívá v dramatických situacích jako takových, ale ve způsobu, jakým je ta která situace ztvárněna.