KDY: 6. 9. 2019 18:00
KDE: Votice
ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Život vojenského kaplana představí a o své zážitky z mise se podělí Jan Böhm. Na akci zve v pátek šestého září od osmnácté hodiny spolek Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Jan Böhm se věnuje duchovní práci v armádě České republiky. Akce se uskuteční v refektáře kláštera. Po besedě si mohou návštěvníci prohlídnout stálé i dočasné expozice bývalého kláštera včetně výstavy zabývající se násilnou kolektivizací za minulého režimu. Dalšími jsou například Ze života františkánů, která popisuje historii františkánského kláštera, Osobnosti Voticka nebo Barevné i černobílé krásy Voticka.