více >>

Strom pro život - život pro strom: Ke kořenům

Akce již skončila

12. 9. v 9:00 až 13. 9. v 16:00
 
 
Hotel Palcát 9. května 2471, 390 02 Tábor

Cílem letošní konference je poskytnout účastníkům alespoň částečně možnost pochopit svět stromů pod zemí. Hlavní tematické bloky konference budou zaměřeny na architekturu kořenového systému; stavbu kořene, vodní režim a látkovou výměnu; půdu jako ekosystém a prokořenitelný prostor v podmínkách městského prostředí. Součástí bude i studentský blok a blok aktualit.

V rámci konference bude i prostor pro vzájemné sdílení zkušeností v otevřených diskusích k tématům Zálivka vzrostlých stromů a Risk management ve stromolezení. Nedílnou součástí budou i praktické workshopy, jako například Projekty ochrany dřevin při stavební činnosti, kde se účastníci na několika modelových situacích a ukázkách vypracovaných projektů naučí, jaké náležitosti by měl takový projekt mít, na co dát pozor a co neopomenout.

Záštitu převzal místostarosta Václav Klecanda.

Podrobnosti a přihlášení: http://www.szkt.cz/akce-szkt-clanky/strom-pro-zivot-zivot-pro-strom-xviii.-ke-korenum.html

Doprovodný program pro veřejnost:
Středa 11.9.; 16.00 - 17.00 Ukázka odborného ošetření stromu s komentářem na Křížíkově náměstí, Tábor
 


PROGRAM  
Čtvrtek 12.9.2019
(registrace 8:45 - 9:30, přednášky 09:30 - 15:45, volitelný program 16:15 - 18:15, společenský večer od 19:00)
Blok I. Architektura kořenového prostoru
Architektura kořenového prostoru v "optimálních podmínkách"
doc. Ing. Luboš Úradníček, CSc. | LDF MENDELU Brno
Architektura kořenového prostoru v "běžných" (městských) podmínkách
 - v jednání - 
Vliv technologie a pěstování dřevin na architekturu kořenového systému
Martin Kusý | BRUNS Pflanzen
Souvislost rozložení a narušení kořenového systému se stabilitou stromu
Ing. Aleš Kučera, Ph.D. | LDF MENDELU Brno
Blok II. Fyziologie, vodní režim a příjem minerálních látek
Stavba a fungování kořene, tvorba adventivních kořenů
Doc. Ing. Josef Urban, Ph.D. | LDF MENDELU Brno
Příjem vody a vodní režim stromu
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. | VÚKOZ, v.v.i.
Příjem minerálních látek a stopových prvků
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. | VÚKOZ, v.v.i.
Solení
Doc. RNDr. Ivan Suchara, CSc. | VÚKOZ, v.v.i.
Blok III. Půda a jeho biotop 
Hodnocení substrátů pro stromy, interpretace pedologického průzkumu a vylepšní půdy
Ing. Martin Dubský, Ph.D. | VÚKOZ, v.v.i.
Substráty pro stromy v praxi zahradnických realizací
Aleš Kurz | Zahradní architektura Kurz s.r.o.
Vylepšení fyzikálních vlastností půdy na stranovišti stromu
Markéta Svobodová | Zahradní Architektura Kurz s.r.o.
Význam mykorhizních symbióz pro existenci dřevin ve městech
Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno
Blok IV. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze
Tento program je pro účastníky konference pořádán nad její rámec a kapacita je zde omezena.
DISKUSE: Zálivka vzrostlých stromů
Ladislav Kejha, Ing. Martin Dubský | VÚKOZ, v.v.i., Ph.D., Ing. Katarína Ruschková | Město Jihlava, Moderátor: Ing. Alexandra Koutná | Město Brno
DISKUSE: Rozbor rizikových situací ve stromolezení a jak jim předcházet
Jindřich Pražák | ABA, Petr Ledvina | WorkSafety, Hana Kaplanová, DiS., Ing. Petr Růžička | BAOBAB, Moderátor: Ing. Pavel Wágner/Ing. Marek Žďárský | ARBONET
PROCHÁZKA: Zahradnické zajímavosti města Tábor (pro maximálně 30 účastníků)
Ing. Blanka Candrová | Město Tábor
EXKURZE: Botanická zahrada Tábor (pro maximálně 30 účastníků)
 
 
Doprovodný program pro veřejnost:
18.15-19.00 Odborná procházka na téma veřejná zeleň v centru města Tábora
Společenský večer - věnovaný vzpomínce na Ing. Františka Smýkala (při příležitosti 10-ti let od jeho úmrtí)

Pátek 13.9.2019 
(přednášky 8:45 - 14:45, volitelný program 15:10 - 16:40)
Blok V. Studentský blok
Prezentace vybraných studentských prací
garant Ing. Jiří Rozsypálek | LDF MENDELU Brno

Zhodnocení biologického potenciálu dřevin na lokalitě Třešňový sad Kosíř lomy | Bc. Karel Novák
Testování náchylnosti českých proveniencí jehličnatých dřevin vůči patogenní houbě Fusarium circinatum |
Bc. Aneta Lukačevičová
Zhodnocení vlivu vyplnění dutiny na akustickým tomografem detekovaný rozsah poškození | Bc. Daniel Stach
Hodnocení účinnosti přípravků na ošetření ran vzniklých při výchovném řezu mladých dřevin | Josef Nosek
Blok VI. Příklady tvorby kořenového prostoru
Vylepšení prokořenitelného prostoru v uličních stromořadích včetně kontextu využití dešťové vody
Markus Streckenbach, Schverstätigungsbüro Bochum
Výsadba stromu jako odpovědné rozhodnutí
Ing. Ondřej Fous
Blok VII. Aktuality
Vliv stromu na mikroklima ulice
Ing. Karel Slánský | IPR Praha
Novinky v legislativě týkající se péče o dřeviny, zejména novelizace vyhlášky 189/2013 o povolování kácení
Ing. Tomáš Staněk, CSc. | Ministerstvo životního prostředí
Dřeviny do suchého městského prostředí
Ing. Eva Sojková | VÚKOZ, v.v.i.

Blok VIII. Volitelný program - Workshopy, exkurze, diskuze
DISKUZE/WORKSHOP: Jak může vypada projekt ochrany stromů při stavební činnosti? Jak provádět odborný dozor arboristy při stavební činnosti?
Ing. Šárka Weberová | ALL4TREES, s.r.o.
PROCHÁZKA: Rekonstrukce Budějovické ulice v Táboře (pro maximálně 30 účastníků)
Ing. Blanka Candrová | Město Tábor
WORKSHOP: Vylepšení stanoviště pomocí půdního injektoru
- v jednání -

Konferenci  moderuje: Ing. Šárka Mazánková
Garant programu: Ing. Šárka Weberová
Změny v programu vyhrazeny 

Zahraniční přednášející:

Dr. Markus Streckenbach, Sachverständigenbüro für urbane Vegetation in Bochum (Znalecká kancelář pro urbánní vegetaci)
Absolvent Ruhr Univesität v Bochumu, doktorand na katedře speciální botaniky, v disertační práci se zabýval tématem interakce kořenů s podzemní technickou infrastrukturou. 
Zabývá se přes 20 let problematikou týkající se kořenů a kořenových prostorů v městském prostředí, nejprve jako akademický pracovník univerzity a v současné době provozuje soukromou praxi. Je majitelem znalecké kanceláře pro urbánní vegetaci v Bochumu. Má praktické zkušenosti ze zakázek pro obce, soudy i fyzické osoby. Ve své praxi řeší široké spektrum problémů, souvisejících s růstem stromů v městském prostředí (správná výsadba, opatření k ochraně stromů při projekčních pracích a při stavebních činnostech, zhodnocení poškození dřevin při stavebních činnostech, přesazování vzrostlých stromů). Specializuje se zejména na  posouzení a návrh stanoviště pro výsadbu stromů a na hodnocení a ochranu kořenových systémů stromů ve městech 
            

Cílová skupina:
Správci zeleně, majitelé a vedoucí zaměstnanci odborných zahradnických firem, arboristé, zájemci o certifikace European Tree Worker (ETW) a Český certifikovaný arborista (ČCA) konzultant, krajinářští architekti a projektanti, učitelé odborného školství, technický dozor investora, studenti odborných škol, odborní pracovníci státní správy. Dále pro zástupce investorů a pro ty kdo posuzují stromy a navrhují plány péče.

od  11. 9.  (16:00)
do  13. 9.  (17:00)
Tábor
SDÍLEJ:

AKCE V OKOLÍ