Bylo proto potřeba Kryštofa za pomocí kostýmů, masek, kompozice kamery i samotným hraním představitele omladit.