Poté došlo k výraznému "výbuchu" konvektivní činnosti na území Čech. Bouřky začaly vznikat na Příbramsku a jižně od Prahy. Bouřkové buňky u Benešova a Příbrami vykazovaly charakteristické znaky pro supercely, což bylo potvrzeno i vizuálním pozorováním.

Na zadní straně první supercely u Benešova byla v 18.30 pozorována i tromba. Ke kontaktu se zemí ale zřejmě nedošlo. Další bouřky, z nichž mohly být některé také supercely, se prohnaly západem a jihem Čech a ve večerních hodinách zasáhly i část Prahy a postupovaly dále na severovýchod.

Supercely se v ČR vyskytují spíše vzácně ale letos se jedná již o několikátý den, kdy se vyskytla přímo série těchto bouří.

Tromba - rotující vertikální vír, u kterého nedojde ke kontaktu se zemí. V případě kontaktu se jedná o tornádo.
Supercela - Bouřka, která je tvořená jednou mohutnou rotující buňkou a tzv. mezocyklónou.

Robin Duspara