Třebaže se k ohni sjely jednotky profesionálních hasičů z Českého Brodu a Říčan a dorazila i místní jednotka dobrovolných hasičů, už nebylo co zachraňovat. Samotný zásah se pak stal věcí rutiny. Plameny dostali hasiči pod kontrolu během pár minut; zcela hotovi s likvidací požáru byli za necelou hodinu.

Prošetřování ukázalo, že zničení zahradního domu měla na svědomí zapálená svíčka, na kterou nikdo nedohlížel.