Ten příjezd a činnost profesionálních zásahových jednotek z Benešova a Vlašimi i dobrovolných jednotek z Bystřice, Neveklova, Čerčan a Pyšel sledoval se spolupracovníky, kteří zaznamenávali časy i případné nedostatky a závady.

„Můžu být spokojený, i když se ze strany vlastníka objektu vyskytly drobnosti, které je potřeba dobrousit. Ale od toho cvičení je, aby se vyzkoušela funkčnost evakuačních plánů a techniky,“ doplnil Josef Setnička s tím, že medvěd Jiří, nejznámější obyvatel Konopiště, byl v umístěný prostoru bez požárního rizika a nácvik jeho případné evakuace nebyl nutný.

Zasahující jednotky s přibližně čtyřiceti hasiči měly určené příjezdové komunikace i sektory působnosti v jednotlivých křídlech zámku.

„Cvičení proběhlo ze strany hasičů nad očekávání dobře. Provedli jsme vyzkoušení suchovodů. U jednoho jsme zjistili nefunkčnost, což je problém Národního památkového ústavu. S dobrovolnými hasiči byla perfektní spolupráce a zaslouží si jenom chválu,“ konstatoval velitel benešovské požární stanice Jiří Černovský s tím, že po skončení cvičení následovalo ústní a později písemné zhodnocení, které obdrží všechny zúčastněné jednotky a správa zámku Konopiště.

„Obdobná cvičení na historických objektech děláme jednou za dva až tři roky. Naposledy jsme cvičili na Českém Šternberku, kde jsme při dopravě vody řešili problém s velkým převýšením. V historických objektech s vysokými majetkovými hodnotami jsou nutná opatření, aby se dali účinně chránit,“ doplnil Jiří Černovský.