„Oznámení o požáru přišlo v půl deváté večer,“ potvrdil mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Jaroslav Gabriel s tím, že u požárů skládek hrozí nebezpečí, že pod povrchem oheň vypálí uskladněný materiál a tím se vytvoří dutiny. Ty pak hrozí propadnutím lidí i techniky. „Proto bylo potřeba ohniště pořádně prolít vodou,“ vysvětlil mluvčí poměrně masivní nasazení techniky.

Ta hasičská nabyla jediná. Hasiči přes operační středisko vyzvali správce skládky k příjezdu nakladače. Stroj pak pomáhal zahrnovat prostor zeminou, kterou dováželo nákladní auto. „Za osm minut byl požár uhašený,“ konstatoval mluvčí a doplnil, že na místo požáru vysypali pracovníci skládky celkem deset tater zeminy a nakladač je pak rozhrnul a ujezdil.