Nezvaní nocležníci také vytahali ze skleníku a dílny různé zahradnické nářadí.