Vlak v okamžiku požárustál u 2. nástupiště.

Podle strojvedoucího dvouproudové elektrické lokomotivy řady 363.084 plzeňského depa kolejových vozidel a hasičůzasahujících s dýchacími přístoji ve strojovněbylo ohnisko pravděpodobně u tlumivek a kondenzátorů.

Hasičský zásah se odehrával po vypnutí troleje, v níž je napětí 3000 Voltů stejnosměrného proudu sněhovými hasicími přístroji.Po uhašení plamenů prostor kabiny a strojovny lokomotivy odvětrali mobilním ventilátorem.

Případu se hned ujal hasičský vyšetřovatel výslechem strojvedoucího a prohlídkou poškozeného drážního vozidla.

Cestující z plně obsazeného rychlíku použili pro další přepravu do metropole následný osobní vlak.