„Mezi velkou většinou obyvatel koluje nesprávný mýtus o tom, že prostředky zábavné pyrotechniky jsou neplnohodnotné a jejich používání nepřináší žádné riziko. Opak je však pravdou. Jedná se o velmi nesprávný a nebezpečný mýtus,” konstatoval pplk. Karel Koubík z Pyrotechnické služby Policie ČR.

„Je nutné si uvědomit, že prostředky zábavné pyrotechniky jsou výrobky, jejichž používání je vždy spojené s prudkou chemickou reakcí. Při ní dochází v relativně velmi krátkém časovém úseku k uvolnění velkého objemu energie za doprovodu akustického, optického a tepelného efektu. Je možné diskutovat o správnosti označení těchto prostředků jako prostředků zábavné pyrotechniky, a lze jen polemizovat o tom, zda by nebylo příznačnější tyto prostředky nazývat například ohňostrůjná pyrotechnika,” uvedl policista.

Podle právních předpisů se prostředky zábavné pyrotechniky dělí do čtyř tříd nebezpečnosti. Třída I. je nejméně nebezpečná. Mohou jí nabývat a držet všechny osoby, tedy o děti mladší 15 let.

Do třídy nebezpečnosti II. jsou zařazované prostředky, které mohou kupovat a používat pouze osoby starší 18 let. Mají se prodávat pouze v kamenných obchodech podléhajícím stavebnímu povolení. Ne tedy na tržnicích a jim podobných místech.

Krása se při chybě mění v bolest

Po celou dobu práce s prostředky zábavné pyrotechniky musí mít amatérský „odpalovač” na paměti, že zachází s velice citlivým a nebezpečným materiálem.

„Každá byť sebemenší chybička či podcenění materiálu může mít katastrofální následky. Každoročně prostředky zábavné pyrotechniky způsobí zranění mnoha lidem a že v důsledku tohoto se pak plánované a očekávané krásné okamžiky ve zlomku sekundy mění v bolest, neštěstí a životní tragedie,” varoval pplk. Karel Koubík z Pyrotechnické služby Policie České republiky.

Pyrotechnika třídy III. a IV. je již profesionální a je určená osobám se speciálním oprávněním.

Mezi základní zásadu nakupování zábavné pyrotechniky patří tato: Nakupovat pouze nepoškozené a značkou státní zkušebny opatřené výrobky s českým návodem, na nichž je uvedené datum spotřeby a pouze v obchodech k tomu určených.

„Rovněž tak při používání prostředků zábavné pyrotechniky je dobré se držet několika, léty a praxí ověřených základních zásad, které pomohou užít si po všech stránkách připravený a vlastnoručně odpálený ohňostroj,” doporučil policejní pyrotechnik.

Základní zásady používání zábavné pyrotechniky: Používat vždy schválené a nepoškozené výrobky. Nikdy je neupravovat a používat je v takovém stavu, v jakém byly zakoupené. Vždy se důsledně seznámit s návodem na použití a bezpodmínečně ho dodržovat.

Používat je jen k účelu, ke kterému jsou určen, a vždy s nimi zacházet jako s nebezpečným, výbušným materiálem. Zapalovat je na bezpečném místě a dodržovat základní zásady požární bezpečnosti. Vyvarovat se při odpalování nadměrného používání alkoholu. „Pokud dodržíte výše uvedené základní zásady, vychutnáte si krásné ohňostrůjné efekty,” dodal Karel Koubík.
Zuzana Stránská, PIS PČR