Právě uvedené zařízení, respektive požární detektor kouře umístěný v kuchyni jedné z restaurací v benešovské ulici Karla Nového, jim vyhlásil přes pult centralizované ochrany, na který je napojený, stejně jako obchody kvůli zajištění před zloději, poplach.

„Vyhnali nás z restaurace a najednou se tu objevili i hasiči,“ uvedla redaktorka Benešovského deníku Eva Kovaničová, kterou při její pracovní schůzce při usrkávání kávy vyrušila právě uvedená situace.

Popisovaná událost se stala v pátek 14. června v půl jedné odpoledne.

„Nic tam nehořelo, jen odkapával olej na přetopený gril. Kouř pak spustil požární signalizaci,“ potvrdil jeden z hasičů, který však není pověřený podávat oficiální informace.

Obdobná situace pak ve stejné restauraci nastala znovu ve čtvrtek 4. a v pátek 26. července. A zatím naposledy ve čtvrtek 8. srpna. Vždy se přitom jednalo o časy mezi 12.30 a 13.15 hodinou, tedy dobu, kdy si hosté restaurace dopřávají oběd.

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Terezy Fliegerové to rozhodně není situace ryze benešovská, a už vůbec ne ojedinělá. Na místo hlášení zpravidla hasiči spěchají, jak jsou k tomu vycvičeni. Operační důstojník v té době, a to zejména u opakovaných případů hlášení z jednoho místa, volá pověřené osobě s dotazem na aktuální situaci.

„Pokud jde o planý poplach, výjezd odvolá. Někdy se také stává, že se ani nestačíme dotázat a z provozovny volají sami, že se nic neděje,“ uvedla mluvčí s tím, že jde o placenou službu.

V rámci ní jsou podle mluvčí „předplacené“ jen dva plané výjezdy. Třetí už provozovatel platí. Pokud ale dojedou na místo. V případě, že je operační odvolá, výjezd započítaný není.

„Plané poplachy nejsou jen záležitostí restaurací. Hlásí nám je i některé obchodní domy, které dopékají přímo mezi regály pečivo. Při otevření pece pak hlásič může také spustit,“ dodala mluvčí a připomněla, že se uvedené protipožární zařízení poměrně snadno spíná. „A proto v případech, kdy si nejsme absolutně jisti, že se nic neděje, spěcháme pokaždé na místo události,“ potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Tereza Fliegerová.

Podle otevřené internetové encyklopedie jsou signály z hlásičů požáru přijímány ústřednou EPS. U ústředny, která bývá umístěna například v recepci budovy, bývá ve dne stálá obsluha, která v případě signálu požáru má určitou dobu na prověření skutečného stavu a odvolání planého poplachu. Jinak EPS přivolá pomocí zařízení dálkového přenosu hasiče. Pokud není zajištěna stálá obsluha, což bývá v noci, jsou informováni hasiči neprodleně. K tomu přispívají také požární detektory kouře. Ty vyhlašují poplach v případě zvýšení pevně nastavené úrovně hladiny kouře. Spustí vestavěnou autonomní sirénu a některé požární detektory jsou vybavené ještě výstupním relé pro předání poplachové zprávy do ústředny elektronického zabezpečovacího systému nebo EPS.