„Dělníci tam od dálnice odstraňují bilboardy a pro přeřezávání válcovaných profilů používají úhlové brusky. Z pracoviště odlétávají jiskry a také se odtud šíří dým,“ vysvětlila mluvčí Tereza Fliegerová.