I poté, co se hasičům podařilo dostat plameny pod kontrolu, měli nadále spoustu práce: bylo třeba rozebírat konstrukce, vyhledávat a dohašovat skrytá ohniska hoření. Zásah se tak protáhl až k podvečeru. I po odjezdu ostatních týmů ještě zůstala na místě místní dobrovolná jednotka ze Stříbrné Skalice, aby na požářiště dohlížela až do večera.

Okolnosti vzniku požáru zůstávají předmětem šetření. V jeho rámci také bude upřesněna výše způsobené škody.