Jednou z takových zaručených, pro život zásadních zpráv, je i ta o nutnosti umístění zkratky ICE před kontakty v mobilních telefonech na blízké osoby, rodinu či přátele. Vězte ale, že rady autorů mailu jsou jen další z řady poplašných, nebezpečných a zbytečných řetězových zpráv, takzvaných hoaxů.

A je více než jasné, že hoaxy bývají zprávy útočící na naše city či uvědomění. Jeden z nich přišel i do redakce Benešovského deníku.

Záchranáři a zdravotníci při dopravních a jiných nehodách nacházejí u zraněných osob mobilní telefon.

Při záchranných akcích však cizí osoby nevědí, koho z dlouhého telefonního seznamu mají kontaktovat. Personál záchranné a rychlé zdravotní pomoci proto navrhuje, aby každý měl v telefonním seznamu na svém mobilu rozpoznatelný seznam kontaktních osob pro případ nouze.

Mezinárodně uznaný pseudonym je ICE (In Case of Emergency). Pod tímto jménem bychom ve svém mobilu měli uvést telefonní číslo a osobu, kterou v případě nouze může kontaktovat policie, záchranná zdravotní, anebo požární služba. Když chcete jako nouzový kontakt uvést více osob, použijte pseudonymy ICE1, ICE2, ICE3 , ICE4, ICE5, atd.

Je to jednoduché a nic to nestojí, ale může to zachránit život. Pošlete, prosím, tuto zprávu dál svým známým, aby se tento nápad globálně ujal.
Jak to v praxi funguje, ví také mluvčí středočeské Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Tereza Vojtová.

„Jedná o zkreslující a zavádějící informaci a obsah mailu vůbec neodpovídá praxi záchranných služeb. Dohledání příbuzných není život zachraňujícím nezbytným úkonem," upozornila mluvčí s tím, že Zdravotnická záchranná služba totiž nekontaktuje příbuzné a ani to nemá v popisu práce. Zaměřuje se především na léčbu a ošetření pacientů a jejich urychlený transport do nemocničního zařízení.

Příbuzné dohledává většinou Policie ČR nebo je kontaktuje přímo nemocnice, kde je pacient umístěn a podá informace o jeho aktuálním zdravotním stavu. Pokud je pacient při vědomí, informuje obvykle rodinu sám.

„Pokud při zásahu není známá totožnost nemocného, doplňujeme si informace zpětně od Policie ČR, nemocnice nebo od pojišťovny. S příbuznými samozřejmě přicházíme do styku a pokud jsou na místě události, komunikujeme s nimi a informujeme je o průběhu zásahu a transportu pacienta," uvedla Vojtová a upozornila, že v kompetencích ZZS není manipulace s osobními předměty pacientů.

Pokud je pacient v bezvědomí, osobní předměty, cennosti, mobilní telefony, peněženky, zavazadla, předává zdravotnická záchranná služba policii. Pokud záchranáři potřebují zjistit zdravotní stav pacienta, rozhodně kvůli tomu nekontaktují příbuzné telefonem.

Přes to, ICE je skutečně mezinárodně uznávaná a koordinovaná akce.

„Podobná proběhla například v Izraeli. Spíše se ale více jednalo o možnost jak identifikovat oběti mimořádných událostí, jako jsou teroristické útoky nebo přírodní katastrofy, než o zjišťování informací o zdravotním stavu pacientů nebo dohledávání příbuzných," vysvětlila mluvčí ZZS Středočeského kraje a upozornila ještě na další okolnosti zkratky ICE.

„Označený kontakt v telefonu by mohl usnadnit dohledání příbuzných policií nebo nemocnicí. Ale nemůžeme pominout rovněž možnou zneužitelnost takto označených kontaktů například při ztrátě nebo krádeži mobilního telefonu," dodala mluvčí ZZS.