Celá záležitost s podporou zemědělcům má ještě více omezit používání jedů na ochranu rostlin a to nad rámec současných omezení. Konečným cílem opatření má být zkvalitnění povrchové vody, která slouží statisícům lidí jako voda pitná.

Jedním ze zemědělců, kteří vyslyšeli výzvy MZ je Agrodružstvo Studený. To už má podepsanou smlouvu s ministerstvem a také Povodím Vltavy a také už plní její ustanovení. „Hlásíme používanou chemii a její množství,“ potvrdil předseda agrodružstva Jiří Dědič.

Peníze, jako kompenzace za nižší výnosy způsobené omezením používaných chemikálií, které by v rámci plnění smlouvy mělo ministerstvo poslat, ale zatím do Studeného nedorazily. Přitom je daná sazba dotací na hektar a tak by podle zemědělce peníze měly přijít v jednom balíku, nikoliv jako dílčí částky.

„Přihlásil jsem šestašedesát hektarů a na nich pěstujeme řepku, pšenici a hrách,“ vysvětlil Jiří Dědič a přiznal, že se skutečně obává toho, jaká bude úroda bez chemického ošetření. „Na výsledky ale musíme počkat do příštího roku,“ dodal s tím, že dotační smlouva je sepsaná na tři roky a její porušení důvodem k vypovězení a vracení dotací.

„Věřím, že to nakonec všechno dobře dopadne. Už jsme přečkali horší věci,“ dodal s úsměvem předseda Argodružstva Studený Jiří Dědič.