Její nejviditelnější ztvárnění se uchovalo nejen v samotném Týnci, ale prakticky po celé republice, na vlakových nádražích. Teď nostalgii po starých časech likvidují těžké zemní stroje a desítky dělníků.

Ti mají svou práci rozdělenou do čtyř etap s ukončením veškerých prací na konci dubna. Během práce zrekonstruují železniční svršku i spodek a odstraní také stahá sypaná nástupiště z nichž se zejména starším cestujícím špatně nastupovalo do vlaků.

To z nových, z betonových dílů poskládaných ostrovních nástupišť dlouhých 170 metrů a s horní plochou umístěnou nad kolejemi ve výšce přesahující půl metru, to bude mnohem snadnější. Přístup k vlakům totiž bude bezbariérový.

Kromě nástupišť dělníci položí novou elektroinstalaci potřebnou pro chod železniční dopravy. Práce si vyžádají také výluky částečné i úplné a dopravu v té době zajistí náhradní autobusová doprava.