Důvodem k transformaci je podle starosty Benešova Petra Hostka (ČSSD) snaha o zefektivnění práce organizace, která se stará o kulturní akce ve městě.

„Práce KIC jako eseróčka povede k lepším výsledkům," je přesvědčený starosta, který při jednání připomněl, že v jiných městech se podíl příspěvků města na chodu tamních obdobných příspěvkových organizací, pohyboval kolem 51procent. Organizace pak získávaly na provoz svou vlastní činností zbylých 49 procent prostředků. Tak to však prý v Benešově nefungovalo, protože město přispívalo na KIC z rozpočtu mnohem víc. A právě to bylo podle starosty potřeba změnit.

Proti zřízení sro, jejímž cílem je zisk, se postavila opozice. Například Luboš Machulda (VPM) navrhl, aby o pracovních poměrech v nově založeném sro, pokud v něm budou pracovat příbuzní nebo partneři ve vztahu nadřízený – podřízený, rozhodovala valná hromada.

Jeho návrh vycházel bezpochyby ze skutečnosti, že je ředitelem a nyní jednatelem KIC Benešov bratr benešovského zastupitele Pavla Dvořáka (TOP 09). Ten je ale současně, jako zaměstnanec KIC Benešov, podřízený právě svému bratrovi.

Luboš Machulda Navrhl rovněž, aby se vedle jednatele KIC Stanislava Dvořáka stala jednatelkou, místo navrženého starosty Benešova, místostarostka Nataša Bruková (ČSSD).

Zastupitelstvo s většinovým podílem ČSSD, ANO 2011, TOP 09 a KSČM ale oba Machuldovy návrhy zamítlo.