S čím jste do Benešova na post ředitele nemocnice přicházel?

Byla to pro mě velká výzva.

Když jste zjistil, jak na tom nemocnice je, neuvažoval jste, že raději hned zase odejdete?

Ekonomické výsledky mě šokovaly! Že bych ale kvůli tomu odcházel, to mě vůbec nenapadlo, naopak.

Kdy nebo při čem jste se ujistil, že jste udělal dobře, že jste vydržel?

Spolupracovníci mě přijali velmi dobře, dohodli jsme se na nezbytných cílech, a ty jsme začali plnit. Jasnou demonstrací toho, že si rozumíme, byla reakce na akci Děkujeme, odcházíme, kdy naši lékaři podpořili vedení nemocnice a díky tomu se nemocnici daří hospodařit vyrovnaně a pacientů stále přibývá.

Určitě ale máte nějaký svůj vnitřní rest, který se vám nepodařilo vyřešit. Přiznáte, který to byl a proč se vám tento problém nepodařilo dotáhnout do zdárného konce?

Plánovali jsme významnější investice. Nepodařilo se je realizovat díky krizové situaci v hospodářství – majitel – středočeský kraj nemohl naší nemocnici poskytnout více než cca 350 milionů na investice, což je i tak impozantní číslo, největší za dobu fungování nemocnice. Přesto bychom potřebovali pokračovat v generelu nebo renovovat interní pavilon a rekonstruovat budovu staré interny.

Bavili jsme se spolu o tom, že každý nový manažer více či méně navazuje na svého předchůdce. Pomineme-li, že ten váš, Miroslav Petrík měl zcela jiné politické myšlení, co jste si od něj vzal a aplikoval na vaše řízení?

Nemocnice při mém příchodu měla založenou funkční strukturu a základy procesního řízení, na tom bylo možné stavět.

Zkuste prosím v krátkosti uvést, co se vám v nemocnici podařilo v oblasti investic a personálního obsazení ústavu.

Hlavní je, že personální situace je stabilizována. Sice bychom rádi posílili některé lékařské posty zkušenými odborníky, ale pro fungování zdravotních služeb máme lékařů dostatek. Na pozice sester a pomocného personálu i nezdravotnické profese máme dokonce více nabídek, než můžeme uspokojit. Navíc jsme prohloubili systém dlouhodobého vzdělávání pro všechny a absolvovali vzdělávací programy za 25 milionů Kč, z našich zdrojů i z evropských peněz.
A investice – v krátkosti to ani nejde! Mnoho mluvíme o stavbách a rekonstrukcích – pláště interního pavilonu a přijímacího objektu, rekonstrukce kotelny a spalovny včetně technologie, zcela nová transfuzní stanice, horkovod, rekonstrukce lékárny, parkoviště, mikrobiologie, opravy střech a zejména operační sály a ARO. A asi jsem si nevzpomněl na všechno….
Neméně nás ale těší, že nemocnice průběžně investuje do obnovy a rozvoje medicínské technologie – nové přístroje, RTG, ultrazvuky, endoskopy, operační přístroje, mikroskopy – vše ze zdrojů nemocnice!
Dále investujeme do modernizace režimů práce – elektronizace všech procesů včetně automatizace, systémy řízení, workflow, zpracování dat a výkazů pro zdravotní pojišťovny i personálních procesů a řízení lidí. Toto zvyšuje naší efektivitu a konkurenceschopnost a optimalizuje platby od pojišťoven – které právě pro tyto účinné metody práce rostly výnosy i v celkově nepříznivých dobách a dosahujeme vyrovnaného hospodaření.

Už se podařilo domluvit se s VZP na úhradách rozborů krve jejich pojištěnců ve vaší nemocnici?

To je smutná kapitola. VZP, jako poslední z pojišťoven, toto stále pouze slibuje a v dopisech ubezpečuje, že k nápravě stavu dojde v nejbližší době. Bohužel, už to trvá rok! A naší nemocnici to zatím připravilo o 15 milionů korun! Alternativa pro pacienty prakticky neexistuje a proto budeme pokračovat v práci a doufat…

Zkuste prosím vysvětlit nebo rozptýlit informaci o tom, že jste jako direktor doporučoval svým podřízeným, aby se stali pojištěnci jiné zdravotní pojišťovny, protože se tím zvýší šance na získání podpory od ní na zakoupení magnetické rezonance pro Benešov.

Smluvní podmínky zdravotních pojišťoven nejsou stejné. Byl bych špatný manažer, pokud bych se nesnažil získat pro nemocnici maximum, a proto jsem doporučoval našim zaměstnancům a jejich blízkým tu z pojišťoven, která nabízí to nejlepší jak pro pacienta, tak pro zdravotnické zařízení. A to ceny služeb, rozsah péče i nové možnosti, včetně MR.

Kdy by měla magnetická rezonance do Benešova dorazit?

O tom se jedná. Benešov, jako páteřní nemocnice Středočeského kraje, MR potřebuje pro další rozvoj, nejen RDG oddělení, ale i neurologie, ortopedie a interny. Současné situace ve zdravotnictví tomu sice nepřeje, ale nám jde o dlouhodobý výhled a pro tuto investici máme silné argumenty.

Jaké má Nemocnicie Rudolfa a Stefanie účty se zdravotními pojišťovnami a speciálně s tou největší, VZP?

Nemocnice stále jedná o tom, aby se platby za péči zvýšily. Nejedná se pouze o ceny, ale hlavně rozsah metod a počty pacientů, protože těch máme stále více, a chceme léčit moderně. VZP v současnosti nové metody vůbec nechce nasmlouvat a počty výkonů omezuje. Končí to potom tím, že pro její pojištěnce musíme při vyčerpání smluvního rámce odmítat provádění výkonů, a posouvat objednávací doby do následujícího roku. Jen pro ilustraci, pro pojištěnce VZP jsme za 2 roky provedli výkony za více než 56 milionů Kč nad rámec smlouvy – to znamená zadarmo!

Mohou být vaši pacienti bez obav, že je kvůli absenci některých ujednání se zdravotními pojišťovnami neošetříte bez toho, aby si sami zaplatili?

U akutní péče se tak nestane. U výkonů, které nejsou nasmlouvány – jedná se hlavně o nejmodernější výkony nebo preparáty - bude muset pacient, který inovativní výkon požaduje, uhradit nezbytné náklady sám. Je to ale péče, která je nadstandardní a v regionu jedinečná, například na odděleních ORL a ortopedii.

Zamýšleli jste se někdy nad změnou režimu na odděleních, kdy sestry velmi brzy vtrhají na spící pacienty, rozsvěcejí a rozdávají teploměry? Pacienti pak třeba i více než hodinu čekají na další procedury.

To je historický stav, který postupně měníme. Snažíme se samozřejmě nastavit režim, který pacienta obtěžuje co nejméně. Naše úsilí však zaměřujeme zejména na zkrácení doby hospitalizace- na akutním lůžku musí být pacient léčen intenzivně, absolvovat rychle vyšetření, stanovit diagnozu, absolvovat účinnou terapii a co nejdříve být propuštěn na lůžka následné péče nebo domů.

A na závěr trochu jinak. Splníte manželce její vánoční přání?

Ano. Vzhledem k tomu, že jsme spolu přes dvacet let, tak už vím. A vím také, že ji i příjemně překvapím!