„Tím by mělo být pořízení třídičky komunálního odpadu," je přesvědčen starosta Petr Hostek. „Už nyní víme, že není možné vytvářet stále nové a nové deponie odpadků. Vždyť od roku 2024 nebude možné odpad už vůbec odvážet z města a dál jen skládkovat," řekl.


Jenže možná ještě dříve bude kapacita skládky v Přibyšicích, kam odpad odkládá nejen Benešov, vyčerpaná. Na ten okamžik však v Benešově nechtějí čekat se založenýma rukama, proto už nyní shánějí přijatelné řešení. Jím by měl být nákup třídící linky. Třeba takové, jako mají v Aichu.

„Právě taková, jakou tam mají, by se hodila i k nám, do Benešova," připomněl ředitel Technických služeb Benešov Bohumil Rataj.
Právě proto je zřejmé, že takové zařízení Benešov získá. Platí to, o když kapacita skládky v Přibyšicích ještě na nějaký rok stačí. Kdy si třídičku Benešov pořídí, není jasné. Stejně nejasné je i to, kolik za ni zaplatí. Jasnější je podle starosty Petra Hostka ale to, že na provoz třídící linky nebude město samo.

„Vybudujeme ji a budeme provozovat se nějaký partnerem," sdělil lídr radnice.

Linka bude třídit a třídit a tohle probírání domovního odpadu by mělo také přinést určitý zisk v podobě prodaných druhotných surovin. Těch by měly být podle odhadu až čtyři pětiny z tříděného množství. Zbytek by měl skončit ve spalovně.

„Ta na území Benešova určitě nebude. Linka bude bez komínu, bez kouře, půjde čistě o mechanické třídění," slíbil starosta.

A proč se o třídící lince hovoří v Benešově na radnici už nyní, když je stále ještě možné odpad ukládat na skládku v Přibyšicích?
„Proč bychom neměli být první, kdo ji má," odpověděl Petr Hostek na dotaz otázkou. „Pokud ji budeme mít, mohli bychom naše služby nabídnout i ostatním městům a obcím v okolí. Z toho vyplývá, že bude lepší vybudovat ji ne pro dvacet, ale rovnou pro čtyřicet tisíc lidí," dodal starosta.