Až celé zmiňované kolečko doběhne do svého cíle, tedy po té co se k doplněnému posudku vyjádří všichni dotčení, vypracuje MŽP posudek a vydá závazné stanovisko. Může být kladné, tedy takové, které může směřovat až k otevření lomu, nebo záporné.

Ještě než k tomu ale dojde, musí celý proces projít veřejným projednáním.

Avšak ani samotné závazné stanovisko ještě není skutečným povolením k zahájení těžby. Bude to však bezpodmínečný podklad k samotnému povolovacímu řízení.

Ani v takové chvíli ale odpůrci vzniku lomu, jimiž jsou i signatáři petice z Lešan, kterou podepsalo přes 800 lidí, nemusí být na lopatkách.
Proti konečnému rozhodnutí o povolení těžit lze totiž ještě uplatnit u báňského úřadu, který se žádostí o otevření dobývacího prostoru bude poté zabývat, opravné prostředky.

Kromě zamýšleného lomu jsou v blízkosti budoucí stavby dálnice D3 na Benešovsku i další tři kamenolomy. Dva mezi Prosečnicí a Krhanicemi, tedy u Lešan, třetí u Bělice na Neveklovsku.