Tehdy se nepořetržité výluky uskutečnily při těžké střední obnově kolejí a současné demolici železničních nadjezdů v okolí Bystřice, které vadily elektrifikaci, a při zprovozňování přeložky drážního tělesa u Mezna. Koncem března se zastaví veškerá doprava na téměř osm dní a nocí.

„Výluku si vyžádají přípravné práce pro rekonstrukci železniční stanice Votice, tedy vložení dvou provizorních výhybek. Jedna bude smontovaná a zprovozněná na heřmaničském zhlaví, druhá na olbramovickém,“ vysvětlil Jiří Šťastný ze Správy železniční dopravní cesty.

Přerušení provozu zároveň využijí stavbaři pro instalaci provizorního nástupiště ve Voticích. „S těmito pracemi budou spojené úpravy příslušného zabezpečovacího zařízení a v oblasti výhybek také trakčního vedení,“ upřesnil Jiří Šťastný ze SŽDC.

Pro náhradní autobusovou dopravu bude vypracovaný zvláštní jízdní řád, podobný výlukovému, jenž platí při současných sedmihodinových výlukách.

Březnové úplné zastavení provozu mezi Olbramovicemi a Heřmaničkami bude předehrou pro daleko delší nepřetržitou výluku, která je naplánovaná na poslední květnovou dekádu. V té době si montáž nového kolejiště vyžádá téměř 11 dní.

Na podzim letošního roku se ve Voticích uskuteční připojování staničních kolejí na dostavěné dvoukolejné přeložky směrem od Olbramovic i u Střelítova. Na to budou stavbaři na přelomu října a listopadu potřebovat necelých 15 dní.

Traťové výluky a omezení provozu vlaků využijí v návazných úsecích pracovníci správy dopravní cesty pro periodickou údržbu kolejí, železničního svršku i zabezpečovacího zařízení.