Někteří z obchodníků mají pouze čtvrtinové tržby a obávají se, že dlouhodobé ometení na náměstí povede k jejich likvidaci.
„Dřív jsem se tu nezastavila. Teď nechodí skoro nikdo a hrozí, že majitel prodejnu uzavře. Já bych se musela jít zaevidovat na pracovní úřad. Nevím, jak by to dopadlo, musím totiž splácet hypotéku,“ posteskla si prodavačka v tabáku na spodní straně náměstí, kde se tržby pohybují kolem pětadvaceti procent běžných tržeb.


Obavu z dalších měsíců má i prodávající v nedaleké prodejně dětský svět a její slova potvrzuje i personál sousedních domácích potřeb.
„Je to tak. Nám, ale trochu nahrává to, že ve městě byla zrušená jediná prodejna, a tak lidé, když něco opravdu potřebují, jsou nucení přijít k nám. Podobný sortiment tu nikde není,“ řekla majitelka domácích potřeb.


Vlašimská radnice získala na rekonstrukci náměstí osmdesátimilionovou dotaci. Obchodníky mrzí, že město, které o rekonstrukci rozhodlo, jim v těžké situaci, jež je teprve na začátku má trvat přibližně rok, nijak nepomáhá. Všechny nás to postihlo, všichni si stěžujeme, ale chybí nějaký iniciátor, který by jednal za celou skupinu,“ uvedla jedna z prodavaček. Slova personálu prodejny drogérie a papírnictví tento fakt jen dotvrzují.


„Není naší povinností dávat obchodníkům na Žižkově náměstí nějaké peníze. Navíc dotace byla účelová a na nějaké odškodnění nepamatuje,“ uvedl starosta Vlašimi Luděk Jeništa s tím, že si uvědomuje dopad na podnikatelské subjekty, které stavba postihne nejvíce. „Omlouvám se všem, ale věřím, že výsledek minimálně tyto komplikace vykompenzuje,“ doplnil starosta.


„Nevím, na co tu budou tři metry široké chodníky a lavičky. Ty budou jen lákat noční opilce z non stopů, kteří tu budou dělat nepořádek,“ oponoval jeden z místních skeptiků. Nejednotnost obchodníků, kteří mají různé podmínky pro podnikání a absence mluvčího, který by na sebe vzal tíži odpovědnosti, tak škodí samotným podnikatelům. Město, které o problému ví, nejspíš první krok neudělá a obchodníci reptají pouze potichu. Jít vyjednávat na radnici se jim však moc nechce. Někteří podnikatelé z náměstí se domnívají, že by radnice mohla pomoci alespoň symbolicky, inzercí ve Zpravodaji či umístěním cedulí při sjezdech na náměstí. „Taková pomoc by byla možná. Očekávám ale také iniciativu ze strany dotčených podnikatelů,“ připustil Jeništa.