Jakýsi domácí úkol dostali od kolegyně stojící na straně vedení města zastupitelé, kterým vadí prosazování neekonomické cesty řešení školního stravování v Týnci. Výzvu Lenky Žužiové zastupitelé skutečně splnili a Benešovský deník je první periodikum, v němž si jejich práci můžete v nezkrácené podobě přečíst. Týnecké zastupitelstvo má celkem 17 členů, 10 z nich se pod dopis podepsalo.

My, níže podepsaní zastupitelé města Týnec nad Sázavou, předkládáme vedení města dobrovolný domácí úkol ze zasedání zastupitelstva dne 16. března na téma: Kde lze najít finanční prostředky z vlastních zdrojů na rekonstrukci školní jídelny?


Jídelna ve staré škole

Podle výpočtů Městského úřadu je potřeba na stavební úpravy jídelny ve staré škole, z níž by měla být jen výdejna obědů, 700.000,- Kč. Dalších 930.000,- Kč by, dle rozpočtu firmy Eurest, měla stát rekonstrukce potřebných technologií.
Podle našich realistických propočtů, ale na zajištění potřebných technologií nutných pro vydávání jídel postačí pouhých 300.000,- Kč.
Jak jsme k této částce a především rozdílu mezi „Eurestovým“, značně nadhodnoceným, a našim rozpočtem došli? Stačí se podívat na některé položky rozvahy. Ta kalkuluje například s myčkou, která je schopná umýt za hodinu 1200 talířů! Pro náš výpočet jsme ale vycházeli ze skutečného stavu a potřeb školy. V jídelně se stravuje 150 dětí, proto bohatě postačuje zařízení schopné umýt za hodinu 600 talířů. Samozřejmě je o mnoho levnější. Další naprosto nesmyslnou položkou v kalkulaci je stůl pod PC. Ten má stát neuvěřitelných 14.500,- Kč, i když v běžném obchodě lze stejně funkční kus nábytku pořídit nejméně sedmkrát levněji. Další prokazatelnou úsporou je skutečnost, že některé části vybavení byly již nakoupeny dříve. Proto je zbytečné, aby se s nimi v rozvaze znovu počítalo.
Nutné ale je, aby se také kalkulovalo s úsporou elektrické energie. Za ní nyní, kdy se v kuchyni ve staré škole vaří, platí město 94.000,- Kč za rok. V případě pouhé výdejny jídel by úspora měla dosahovat nejméně 50%.
Další naprosto nepochopitelnou položkou rozpočtu předloženého Eurestem je nákup konvektomatu pro tuto výdejnu. Toto zařízení je potřebné v kuchyni, nikoli ve výdejně jídel. Jestliže jsou obědy uvařeny v kuchyni v nové škole a převáženy do zhruba 2 km vzdálené výdejny, jsou vloženy už v kuchyni do gastronádob a termoportů. Ty zajišťují zachování teploty potravin podle hygienických norem. Během vydávání strávníkům jsou pak obědy udržovány v potřebné teplotě. K tomu stačí levnější zařízení, než je drahý a vícefunkční konvektomat. Jeho používání k pouhému ohřívání se proto jeví jako zbytečné a neekonomické.
Domníváme se také, že pro transport jídel z nové školy do staré, což je zhruba 2 km tam a 2 km zpět, není potřeba kupovat nový automobil, který stojí v řádech statisíců. Vozový park radnice je dostatečný a automobily by v takovém případě byly alespoň smysluplně využívány.
Město Týnec má ve svém rozpočtu na rekonstrukci školního stravování pro rok 2009 částku 1.200.000,- Kč. Jestliže od této sumy odečteme námi vypočítaných 300.000,- Kč na technologie + 700.000,- Kč na stavební úpravy, ještě 200.000,- Kč na rekonstrukci jídelny ve staré škole ušetříme!


Jídelna v nové škole

Jestliže se nyní budeme zabývat novou školou, respektive její jídelnou, zjistíme následující skutečnosti. Firma Eurest, kterou tak vehementně prosazuje vedení města, slibuje počáteční vklad 2.000.000,- Kč. Tyto peníze by měly být použity na rekonstrukci jídelny. Od pana starosty neustále slyšíme, že město nemá dostatek peněz, aby se do rekonstrukce jídelny pustilo samo. Jestliže ale peníze skutečně nejsou, lze je na tuto akci zajistit z Fondu rozvoje bydlení. Město to tak už jednou praktikovalo. Z FRB pro jiné potřeby Týnce plynulo více než 7.000.000,- Kč a zastupitelstvo nakonec odhlasovalo, že se původní vratná půjčka změní na nevratnou. Proto žádáme, aby si město z FRB půjčilo zmiňované 2 miliony korun a dluh umořovalo následujícím způsobem. Současné jídelně město, jako své příspěvkové organizaci, poskytuje ročně pouhých 600.000,- Kč. Eurestu by ale za stejnou dobu zaplatilo 860.000,- Kč a k tomu ještě dalších 300.000,- Kč jako úhradu za spotřebovanou elektřinu. Kalkulace je pak jednoduchá: 860.000,- + 300.000,- = 1.160.000,- Kč Eurest – 600.000,- současný stav = 560.000,- Kč. Právě to je částka, která by sloužila ke splácení dluhu. Počáteční přesun z FRB by pak byl do tohoto fondu vrácen během necelých čtyř let.
Ale to není jediný způsob, jak zafinancovat rekonstrukci jídelny. Už v únoru 2007 starosta města na zastupitelstvu uvedl, a je o tom zápis, že financování rekonstrukce jídelny, by bylo zajištěno z prodeje pozemků Na Hlinkách. Starosta tehdy řekl: „S polovinou těchto peněz je počítáno na zainvestování pozemků, s druhou na rekonstrukci školního stravování.“
Otázkou zatím nezodpovězenou je, kde je ona druhá polovina z nejméně 14.298.000,- Kč. Pozemky, jejichž prodej byl ukončen loni, se prodávaly nejméně za 1.200,- Kč /m². Vzhledem k tomu, že nikdo z vedení města neřekl, kde tyto peníze jsou, lze se domnívat, že stále leží na kontě a jsou připraveny na to, k čemu byly původně určeny – na rekonstrukci jídelny.
Naprosto nesmyslnou a značně předimenzovanou je cena rekonstrukce a rozšíření jídelny. Ta je vedením radnice mlčky i nahlas schvalována a to lze v současné celosvětové finanční krizi považovat za trestuhodný postoj. Rekonstrukce podle předkládaného projektu má totiž stát neuvěřitelných 50 milionů korun!!! Domníváme se proto, že realistický postoj k úpravám projektu (například nevybudováním speciální místnosti pro převoz jídel do staré školy, což KHS nevyžaduje), může vést k výraznému snížení celkového rozpočtu akce.
Dalším velmi podstatným prvkem pro rozhodování pro vlastní jídelnu je skutečnost, že lze její chod, jako příspěvkové organizace města, efektivně řídit a pružně ovlivňovat i její rozpočet a provoz.
Žádáme tímto vedení města o vyjádření k našemu návrhu nejpozději do 15. dubna 2009.

Podepsáni zastupitelé: Alice Čečilová, Galina Žďárská, Milena Povolná, Jindřich Petrášek, Zbyněk Bartl, František Kašpárek, Luděk Šefrna, Roman Hudrlík, Petr Korbel, Pavel Korec


Hlasujte v anketě na téma úspory…