„Je to už dvacet let, kdy jsme vyhlásili první ročník výzvy Kozel lidem. Od té doby jsme v rámci grantového programu věnovali na podporu a rozvoj regionu, ve kterém sídli náš pivovar založený rodinou Ringhofferů, přes deset milionů korun. I v letošním roce podpoříme projekty, které se zaměřují na zachování přírodního bohatství krásného Ladova kraje, i na rozvoj komunitního života zdejších lidí,“ řekl Václav Šimek, manažer Velkopopovického pivovaru.

close Podporu Velkopopovického pivovaru projekt názvem Živá voda pro Krámský. info Zdroj: Velkopopovický pivovar zoom_in Podporu Velkopopovického pivovaru projekt názvem Živá voda pro Krámský. Právě na ekologii a komunitní život jsou zaměřeny i letošní vítězné projekty. Opakovaně uspěl s žádostí Popovický spolek okrašlovací, který se stará o vodu v krajině pod názvem Živá voda pro Krámský. V průběhu roku 2022 autoři projektu prostřednictvím grantové podpory podrobně zdokumentovali horní povodí pramenné oblasti Křivoveského potoka. Na základě terénního průzkumy vytipovali dvě místa, kde bude možné díky grantu začít měřit množství vody, která z povodí odtéká, a tím budou schopni lépe navrhnout efektivní opatření pro zadržování vody ve zdejší krajině.

Spolek Kamenicko dlouhodobě obnovuje hezká místa regionu, například likviduje černé skládky nebo sází nová stromořadí. Podporu z letošní výzvy použije k instalaci lavic na dříve upravených místech, kterou mohou lidé využít pro odpočinek.

Historické povědomí podporuje Spolek Ringhoffer, který chce z grantu vybudovat nové internetové stránky s interaktivním kvízem a na atraktivní místa zapojené do kvízu instalovat informační cedulky s QR kódem. Zájemcům tak zábavnou formou přiblíží činnost rodiny Ringhofferových, jejich podnikání a vliv na místní krajinu.

Dva granty programu Kozel lidem míří i do oblasti místních sportovních aktivit. TJ Slavoj Velké Popovice získá prostředky na nutnou rekonstrukci sedaček, zastřešení a zvýšení kapacity střídaček na svém hřišti. Spolek Cyklo Petříkov dostal finance na již 4. ročník cyklistických závodů ve stejnojmenné obci.