Firma podle něj musela minimalizovat výdaje, což znamenalo také propouštění. Zaměstnanci, kteří dál zůstali v prádelně, si kvůli snížení počtu zakázek a pracovního úvazku museli přibrat ještě brigády v jiných firmách.

Perou pro nemocnice

Právě na Prádelnu Kyselý totiž dopadlo zavření veškerého cestovního ruchu velice citelně. Nefungují především hotely, které prádelně dodávaly až 80 procent práce. „Dále zajišťujeme praní pro zdravotnická zařízení,“ připomněl Konrad Stocker.

Průmyslové prádelny obstarávají certifikované služby spočívající v jejich kvalitě a prádlo pro nemocnice je díky tomu dokonale vydezinfikované. „Přesto dosud neexistují žádné podpůrné programy pro prádelny. Například vleky na horách, které zdravotnictví vůbec nepomáhají, podporu mohou čerpat,“ upozornil majitel a výstižně porovnal přístup vlády k podnikatelům v Německu a Česku.

„V Německu existuje jeden podpůrný program pro všechny. Pro majitele trafiky i pro firmu, která má tisíc zaměstnanců. V Česku ale existuje dvaačtyřicet covid programů, ale my v prádelnách stále čekáme na ten třiačtyřicátý, který konečně pomůže i nám,“ řekl a důvod neférového přístupu spatřuje v nedostatečném lobbování za uvedený obor.

Úspory dochází

Konrad Stocker také připustil, že díky konzervativnímu způsobu hospodaření zatím prádelna má nějaké úspory, a dokáže proto fungovat dál i ve ztížených podmínkách s výrazným poklesem zakázek. „Úspory ale docházejí a je jasné, že se něco musí změnit,“ řekl.

Jako člen předsednictva asociace prádelen a čistíren potvrdil, že některé prádelny kvůli následkům koronavirových opatření své provozy v následujících týdnech zcela zastaví. „A to může znamenat kolaps i pro další služby, pro školství, zdravotnictví nebo policii,“ je přesvědčen.

V Prádelně Kyselý nyní stále ještě pracuje 128 zaměstnanců. Řada z nich však má i další pracovní úvazky v jiných firmách, přesto mají k vlašimské prádelně pozitivní vztah. „Naši současní a i někteří bývalí zaměstnanci jsou loajální a říkají, že i když nyní našli práci jinde, rádi se k nám po korona krizi zase vrátí,“ dodal Konrad Stocker.