V Týnci se právě k tomu schyluje. Vítězem výběrového řízení na jednatele Vodovodů a kanalizací (VAK) Týnec nad Sázavou s.r.o. se stal současný radní Zbyněk Peša. VAK začnou pracovat od Nového roku.

Podle někdejší zastupitelky Týnce Mileny Povolné, je ale takový souběh funkcí střetem zájmů. Ekonomce se nelíbí především to, že má jednatel zastupovat zájmy společnosti, kterou vede a současně hájit jako radní zájmy města.

„A někdy se zájmy města skutečně liší od ekonomických zájmů společnosti," upozornil právník, kterého Benešovský deník oslovil.

S takovou interpretací nesouhlasí starosta Týnce Martin Kadrnožka. „Znamená to, že nemůže zastupovat zájmy města a zájmy společnosti? Jsou tyto zájmy pokaždé jiné? Tomu nerozumím," řekl starosta na zastupitelstvu.

Na stranu Povolné se přidala také Alice Čečilová. „Jestliže to tak bude, znamená to, že bude sám sebe kontrolovat a sám sebe úkolovat," míní zastupitelka.

Její přesvědčení vychází především z toho, že valnou hromadou společnosti, je právě rada města.

„Vždyť rada je pětičlenná," hájil situaci starosta a právník města, Vladimír Krejčík, dodal: „VAK má i dozorčí radu, která kontroluje činnost společnosti i jednatele a předkládá výsledky valné hromadě a tím i zastupitelům."

Střet zájmů vidí v práci jednatele a současně radního také zastupitel Pavel Korec. „Jednání rady je neveřejné. Nikdo, kromě pěti radních neví, o čem a jak se tam hovoří a navíc rada města také schvaluje odměny jednatele," upozornil.

Stejný názor na případný střet zájmů při výkonu funkcí jednatele městské společnosti a radního města, jako má starosta Týnce Martin Kadrnožka, hájí i ten, kterého se to týká, Zbyněk Peša.

Zkušený komunální politik na otázku Benešovského deníku, zda spatřuje v souběžné činnosti radního a jednatele společnosti střet zájmů, odpověděl otázkou. „A vy byste spatřoval?"

Pak už ale odpovídal věcně. „Střet zájmů v tom nespatřuji. Pokud bych se mohl jako radní dostat k nějakým informacím, pak bych mohl chod společnosti ovlivňovat jen v tom kladném," je přesvědčený.

Zbyněk Peša, ale současně připustil, že není jisté, že se od 1. ledna 2014 ujme funkce jednatele a současně zůstane také radním Týnce.

„Tuhle věc ještě konzultuji s právníkem a na základě jeho doporučení se do čtrnácti dnů rozhodnu," řekl Zbyněk Peša a upozornil ještě, že právě on není tím, kdo by při výkonu obou funkcí šel proti zájmům města.

Podle právníků, kteří si nepřáli uvádět své jméno, s nimiž Benešovský deník téma střetu zájmů v Týnci konzultoval, není zmiňovaná souběžná činnost v rozporu se zákonem. Jedná se ale spíš o problém etický.

„Myslím ale, že to není vhodné," tvrdí jeden z právníků. „Ze zkušeností vím, že v některých městech mají jakési kodexy či usnesení, že v určitých funkcích nesmějí být například blízcí příbuzní," řekl právník s tím, že v případě, že obě funkce bude zastávat, neměl by se ve vlastním zájmu zúčastňovat hlasování nebo se ho zdržet v případě, že se jedná o něj samotného, nebo zájmy společnosti, kterou řídí (Peša například ze schůze rady města, kde se rozhodovalo o platu jednatele týnecké s.r.o., kam byl později navržen a schválen, před hlasováním odešel. pozn. red.)

Druhý z právníků pak připomněl, že by se jednatel společnosti, jako radní, mohl dostávat i k informacím, které by pak mohl využít jinde a třeba i soukromě. „Mohly by to být i informace, které by přímo nesouvisely s městskou obchodní společností," upozornil. „A právě v tom bych já spatřoval střet zájmů," dodal právník.

Zbyněk Peša pro město pracuje už přes dvacet let. Za tu dobu prý cítil absenci finančních prostředků investovaných do vodního hospodářství v Týnci. A právě proto přijal návrh stát se radním. „Touto cestou, byť přes dramatické navýšení ceny vodného a stočného, jsme měli možnost se dostat k penězům, které umožňují provádět obnovu vodohospodářského majetku," vysvětlil svůj vstup do rady města a svou úlohu v ní.