„Nabízelo by sociální služby, místo pro setkávání generací nebo také některé služby pro seniory," vysvětlila vize radnice místostarostka Nataša Bruková.

Benešovská radnice už také jedná se soukromou společností, která stojí o hlavní kasárenskou budovu. Jednání by podle starosty města Petra Hostka mohlo vyústit ve společný projekt.

Objekt dlouhý 140 metrů je postavený pro potřebu armády. Vojáci přebývali v místnostech vysokých čtyři metry. Právě proto zatím nenašel dům žádné uplatnění, i když o jeho využití už usiloval například středočeský HZS, benešovský podnikatel tam chtěl založit VŠ, zázemí tam mělo najít i Muzeum Podblanicka. Místo toho tam jen policejní komanda cvičí své zákroky proti pachatelům.

„Pokud nám někdo přinese projekt, který bude mít smysl a nebude v rozporu s územím plánem, bude město maximálně vstřícné," uvedl starosta Benešova Petr Hostek s tím, že by se město na společném projektu podílelo vkladem objektu. Další potřebné investice by pak šly za soukromým investorem.

Celý rozlehlý areál město dosud „kolonizovalo" jen velice málo. V územním plánu je sice zakreslena nová čtvrť s bytovými a rodinnými domy i sportovní halou a objekty občanské vybavenosti, ale na realizaci zatím nikdo nenašel dost peněz.

Město Benešov alespoň využívá štábní objekty jako nízkoprahové denní centrum a zimní noclehárnu pro bezdomovce. Nově v dalším objektu zřídilo dočasný azylový dům. Ten stálý v kasárních chystá vystavět už příští rok.