„Zlepšit by se měla mimo jiné technologie úpravy vody. Modernizace má zaručit, že Praha, část středních Čech a také Vysočiny bude mít ve vodovodních kohoutcích nadále kvalitní pitnou vodu splňující všechna předepsaná kritéria," řekl Radek Lanč, předseda představenstva akciové společnosti ÚV Želivka.

Ibuprofen, kofein, hydrochlorothiazid, diclofenac, pesticidy ze zemědělské výroby. V odpadních vodách se objevuje stále více chemie a čistění se tak značně komplikuje a prodražuje.

Úpravna vody Želivka na nápor nebezpečných chemických látek zatím stačí, ale podle jejího vedení by tomu tak už nemuselo být dlouho. Po čtyřiceti letech provozu je proto potřeba technologii úpravny vody zmodernizovat.

Úpravna vody Želivka se svým maximálním projektovaným výkonem téměř sedm tisíc litrů vody za vteřinu je největší úpravnou v republice a řadí se i k největším v Evropě.

„Voda z ní teče dvaapadesát kilometrů dlouhým štolovým přivaděčem gravitačně až do vodojemu v Jesenici," uvedl šéf představenstva s tím, že z technické studie vyplynulo několik možných způsobů modernizace čistírny.

Ve všech případech jde čištění skrze aktivní uhlí. Ve hře je buď výstavba nové téměř hektarové haly, nebo úprava hal stávajících. O konečné podobě se bude rozhodovat v druhé polovině letošního roku.

Za čtyři desítky let své existence úpravna vyrobila přes čtyři miliardy metrů krychlových pitné vody. Úpravna vody v Hulicích byla uvedena do provozu v roce 1972. Voda je do úpravny dodávaná z vodárenské nádrže Švihov, která má objem přes dvě stě šedesát milionů kubických metrů vody. Základní technologií úpravy vody je filtrace s dávkováním síranu hlinitého. Pitná voda je zdravotně zabezpečena ozonem a chlorem.

KAREL CHLUMEC