Náplní společností bude samozřejmě správa vodovodu a kanalizace, druhé údržba města a svoz odpadu. Začnou pracovat od Nového roku.

Při předešlém jednání zastupitelů se v polovině září komunální politici dohadovali, zda by pro město a tím i jeho obyvatele, bylo lepší založit jednu či dvě příspěvkové organizace, nebo jednu či dvě obchodní společnosti.

Navrch měli zastánci dvou společností s ručením omezeným. Na otázky Deníku, proč jsou právě dvě společnosti pro Týnec výhodnější, odpověděl starosta Martin Kadrnožka.

„Obě řešení jsou správná a domnívám se, že čas ukáže, co je výhodnější," řekl s tím, že činnosti obou společností jsou velice rozlišné. A právě to je podle něj důvod, proč mají být jejich hospodaření oddělená.

Ale co se týká například mzdových nákladů, dva jednatelé přece budou stát více, než jednatel jediný…
Nákladově je to zhruba stejné. Některé propočty ukazují, že by mohla být zajímavější příspěvková organizace. Ta je však navázaná na rozpočet města a to je závislost, která nevytváří dostatečný ekonomický tlak na to fungovat efektivně. Proto volíme raději dvě společnosti s ručením omezeným, které budou fungovat nezávisle.
Nehrozí právě z té nezávislosti, že si nová společnost bude řešit své kšeftíky na úkor povinností, které má vůči obyvatelům města Týnce nad Sázavou?
Nehrozí. Jedná se o městskou firmu, a proto by měla vědět, kdo poroučí a kdo je pánem. Pak je tu ještě dozorčí rada. Právě tento kontrolní mechanismus by měl jasně, dostatečně a včas ukázat, kdyby se dělo něco špatného. Dozorčí rada bude složena z členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva a funkci valné hromady bude vykonávat rada města. Proto by měl jednatel společnost vést tam, kam město chce.

A co ony dvojité náklady na dva jednatele?
Jedna společnost bude mít jednoho ředitele a jednoho nebo dva provozní techniky. Pak ale také výkonné pracovníky, kteří drží lopatu. Možná ještě jednoho účetního.
Pokud budou dvě společnosti? První – voda, bude malá společnost se sedmi zaměstnanci a jedním jednatelem. A pak už bude mít jen ony výkonné pracovníky s lopatou. Už nebude potřeba žádného asistenta, provozáka, ale bude mít svého účetního.
Druhá společnost – odpad, bude nezbytně potřebovat jednatele a k tomu ještě jednoho provozáka. To proto, že činností se u téhle společnosti bude kumulovat poměrně hodně. Bude mít necelých dvacet zaměstnanců, kterým bude nezbytné každý den najít práci. A a také svého účetního.

Proč dva účetní?
Nákladově to je myslím stejné. Jestli mám jednu velkou firmu, nebo dvě malé, počet účetních obratů bude stejný. A pokud účetní je standardně placený od počtů obratů, cena za účetnictví vyjde nastejno.
A stejné to je s platy tří lidí ve vedení – ředitele a dvou provozáků nebo dvou jednatelů a jednoho provozáka.
Výhody jsou ale v tom, že bude jasně odděleno účetnictví vody od účetnictví odpadu. A právě proto tam nemůže dojít k tomu, že některé činnosti odpadů by se účtovaly na vodu a naopak. Proto budeme jednoznačně vidět, kolik nás stojí voda a kolik odpady.

Tohle všechno už schválilo zastupitelstvo a veřejnost to ví. Nové Technické služby Týnec by měly začít sloužit obyvatelům města od Nového roku. Jenže při výběrovém řízení komise doporučila pouze Zbyňka Pešu, jako jednatele VAK Týnec. Na TS Týnec komise kandidáta z Bystřice nedoporučila. Bez vedoucího předpokládám, že tahle společnost fungovat nemůže. Co bude proto následovat?
Ano. Vyhlásili jsme nové výběrové řízení. Funkce je to poměrně časově náročná a nabízíme k ní myslím si adekvátní odměnu. Přihlášky se podávají do pátku 15. listopadu, pohovory pak budou ve středu 20. listopadu (podrobnosti na webu uvádí město Týnec pozn. red.). Po té se rozhodneme, zda si vybereme, nebo nikoliv.

Co se stane, pokud si nevyberete?
Vyhlásili bychom nové kolo výběrového řízení a hledali dál.

Ale pokud si nevyberete ani do 1. ledna 2014?
Zastupitelstvo odsouhlasilo založení dvou společností. Vzhledem k tomu, že druhého jednatele zatím nemáme vybraného, jednateli byli stanoveni starosta a místostarostka. Budou vykonávat funkci statutárních zástupců. Z toho vyplývá, že už nyní můžeme založit společnost a rozjet její činnost od 1. ledna 2014. Musíme ale ještě vybrat provozáka, který bude činnost společnosti řídit fyzicky do té doby, než se najde jednatel.

Takhle by se to ale mohlo táhnout do nekonečna…
Doufám, že do konečna. Věřím, že ve druhém kole se podaří vybrat vhodného člověka. Pokud bychom ani ve druhém kole nevybrali, byla by na místě otázka, zda se nezamyslet nad úplně jiným řešením.

Znamená to, že byste se vrátili k možnosti jedné obchodní společnosti nebo dokonce k založení příspěvkové organizace města?
I to jsou varianty, ale je jich více. Další je, že například o rok prodloužíme s Technickými službami Benešov současnou provozní smlouvu.

S Technickými službami Benešov jste už o této možnosti hovořili?
Ne. Chceme počkat, až jak dopadne druhé kolo výběrového řízení. Až pak to budeme řešit.

Mají obyvatelé Týnce nějaké záruky, že se jim hned od Nového roku nezdraží služby?
Cena vody i odpadu je v rukou zastupitelstva. Dá-li některý ze zastupitelů návrh, bude se o něm hlasovat. Rada města už na toto téma jednala a pro rok 2014 nebude navrhovat změnu cen vody ani odpadu.

Například v Benešově společnost, která pro město zajišťuje dodávku vody, požádá město o úpravu ceny podle nákladů, které s tím měla a je pak na zastupitelích, zda na požadavek přistoupí či nikoliv. Bude to tak fungovat i v Týnci?
Cena vody se skládá z několika položek. Jednou z nich je nájemné za užívání vodovodní sítě. Víme, za kolik byla dodávána voda v letošním roce. A protože nebyly žádné mimořádné poruchy a havárie, můžeme předpokládat, že napřesrok budou náklady zhruba stejné. Neočekáváme zvýšení nákladů provozovatele. Naopak, tím, že jsme se osamostatnili a máme vlastní firmu, myslíme si, že budeme schopni ušetřit na režii firmy. To znamená, že jak příjem pro město, tak náklady firmy by měly zůstat v následujícím roce na stejné úrovni jako letos.

V Týnci se už hodně dlouho mluví o nutnosti rekonstruovat nebo posílit možnosti dosazovací nádrže, tedy zařízení nezbytného k správně fungující čistírně odpadních vod. Tyhle náklady nezvýší cenu stočného?
Jedná se v podstatě o rozšiřování a investici do infrastruktury. Náklady na náročnější zásahy do infrastruktury jdou vždy za vlastníkem, tedy za městem. Drobné opravy do čtyřiceti tisíc korun hradí provozovatel, tedy technické služby. Investice nevstupují do kalkulace a tedy ani do ceny vodného a stočného.

Město a VAK jsou či budou spojité nádoby. Mohou se tyto výdaje promítnout do ceny, kterou nakonec zaplatí odběratelé?
Do kalkulace ceny vody ne. Jedná se o investice, které město zaplatí z nájemného vybraného od provozovatele. Také rekonstrukci čistírny odpadních vod budeme hradit z nájemného za vodovodní a kanalizační síť, které nám zaplatí VAK Týnec.

Dokáží si technické služby poradit s potížemi, nebo si na ně budou najímat externí firmy?
Některé věci zvládnou určitě samy, na jiné si budou muset někoho najmout. Naše VAK například nebudou mít bagr. TS ho ale mít budou a k těmto účelům ho bude možné využít.

VAK Týnec nebudou mít, na rozdíl od TS, takové možnosti k přivýdělku a tím i udržení ceny služeb pro své občany. Nebo je to jinak?
Můžeme se ucházet o provoz vodovodů a kanalizací v okolních obcích. Vodovod je například v Bukovanech či Krhanicích, chystá se stavba kanalizace v Lešanech.

Máte už nějaké signály, že tyto obce by o službu stály?
Vědí o nás, můžeme jim udělat nabídku. Společnost ale může také nabídnout rozbory vody nebo čištění studní či vyvážení jímek.

Jak společnosti hospodaří, doloží svou výroční zprávou. To však bude až v roce 2015.
Myslím, že bychom měli bedlivě hlídat, a od toho bude dozorčí rada i valná hromada, náklady společností od prvního měsíce jejich činnosti. Začínáme s čistým štítem a měli bychom vědět, jak firmy fungují. Jednatelé budou muset pečlivě plánovat, aby společnosti první rok přežily na nule, nebo lépe s nějakým přiměřeným ziskem, který by se využil na obnovu strojního vybavení firem.

Podmínky pro ukládání komunálního odpadu se zhoršují, zdražuje se palivo pro popelářské vozy. V Týnci se svoz odpadu platí nyní 500 korun za hlavu a rok, ale město tenhle výdaj domácností vlastně dotuje. Nechystá se v Týnci zvýšení ceny této služby?
Tohle bych pro příští rok vyloučil. Pak už to zase bude na zastupitelstvu, které se rozhodne podle propočtů.
Tato společnost nebude vozit pouze odpady. Bude odpovědná i za úklid města, zeleň či údržbu komunikací. Tyto práce i s odpadem město ročně stojí přes osm a půl milionu korun. Odpady z toho jsou zhruba tři a půl milionu. Z toho vyplývá, že odpadové hospodářství by mělo zůstat na zhruba stejné úrovni.