O peníze požádal při pondělní odpolední veřejné schůzi zastupitelstva jednatel společnosti VaK Týnce a současně radní města, Zbyněk Peša.

„Půjčka poslouží na pokrytí provozních nákladů během prvního čtvrtletí příštího roku," vysvětlil důvody žádosti Zbyněk Peša.

Společnost s ručením omezeným VaK Týnec peníze potřebuje, protože účtuje služby obyvatelům města čtvrtletně. První prostředky tak od Týnečáků uvidí teprve v březnu.

Jednoduché argumenty pro přidělení půjčky města doprovázely ale složitosti při hlasování. To totiž nebylo jedno, ale dvě. Možná dokonce dvě a půl.
A to platí, i když se všichni zastupitelé Týnce vyslovili pro udělení půjčky už při prvním hlasování.

Jenže ruku pro zvedl i jednatel VaK Zbyněk Peša. Bezprostředně po té odešel z jednacího sálu a schůze pokračovala projednáváním dalšího bodu programu.
Na možný střet zájmů ale upozornil tajemník Miloš Albl.

Jednatel VaK Zbyněk Peša se po návratu do sálu omluvil, že si střet zájmů neuvědomil. Starosta Martin Kadrnožka se pak vrátil ob už projednaný bod schůze k předchozímu hlasování o půjčce VaK.

O zrušení, revokaci prvního, hlasováním potvrzeného usnesení, ale zastupitelé už nehlasovali.

Při druhém hlasování pak ruku zvedl znovu také Zbyněk Peša. Nebyl pro, ani proti. Hlasování se zdržel.

Starosta města však už další hlasování neinicioval a s úsměvem na tváři zapisovatelce nahlásil, že se Zbyněk Peša hlasování vůbec nezúčastnil.

Ruku pro žádnou ze tří variant hlasování nezvedl na protest proti jeho způsobu i nedodržení schváleného programu schůze, také zastupitel Pavel Korec.

I když se to zdá absurdní, vzhledem k průběhu hlasování nyní platí usnesení obě.