Václav Pošmurný vysvětloval nejen některé pojmy, jako například to, co znamená Místní akční skupina, ale dokládat také, jaké projekty, na nichž se podílelo Posázaví, došly loni 
v Týnci realizace či jaké by do roku 2020, do závěru dalšího dotačního období, mohly ve městě či regionu s ním souvisejícím, vzniknout.

Zastupitelé nakonec příspěvek na provoz neziskové organizace Posázaví schválili.

Týnecká radnice hledá úředníka, který bude mít na starosti shánění dotací

 I když si město schválením příspěvku pro obecně prospěšnou společnost Posázaví ve výši přesahující čtvrt milionu korun pojistilo na tento rok naději na získání dotací na své investiční akce, vypsalo současně výběrové řízení na pracovníka, který bude mít právě shánění dotací jako hlavní část náplně své práce. 

„Máme na to vypsané výběrové řízení," potvrdil tajemník MěÚ Týnec nad Sázavou Miloš Albl. „Hledáme pracovníka na pozici referenta pro rozvoj města, jehož náplní práce budou dotace a vše, co s nimi souvisí. Tedy jejich vyhledávání, příprava podkladů a jejich vyhodnocování," dodal tajemník MěÚ Týnec.