„Prošli jsme si město a následně jsme vybrali místa, kde by informační orientační systém měl být umístěný," uvedl při prezentaci systému Jan Vaněček z Ateliéru VAS Praha, kterého pověřilo vedení města zpracováním zmiňovaného systému.

Podle místostarostky Adriany Bursové každý, kdo projde městem, zjistí, že vývěsky, označení budov či směrovky pro pěší nejsou jednotné.

„Rádi bychom jednotným, stejně barevným systémem s použitím jednotných piktogramů napomohli hlavně turistům 
v jednodušší orientaci," potvrdila Bursová s tím, že architekt Vaněček i jeho kolegyně Petra Kolaříková region i město dobře znají, protože už pracovali na vytvoření projektové dokumentace cyklotrasy týneckým mikroregionem.

Pro nový systém zvolili architekti barvy vycházející 
z městského znaku a jako základní symboly pak střechu, bránu a vlnu. Symbol střechy vychází nejen z písmene A, ale také ze střechy rotundy. Brána může znamenat i písmeno N a pochopitelně také skutečnou bránu hradu. Vlna je ve městě na řece Sázavě srozumitelná, i bez dalšího vysvětlování. V rámci ujednocení vizuálního stylu města mají v Týnci vzniknout rozcestníky, informační tabule či uvítací cedule. Pohledově by se měl sjednotit také městský mobiliář, například lavičky či odpadkové koše.

„Město by mělo mít pro svou prezentaci jednotný manuál použitý na webu či v Týneckých listech," tvrdí starosta Martin Kadrnožka.

Kromě vytvoření jednotného týneckého vizuálního stylu hodlá ustavit vedení města také funkci městského architekta.

„Měla by to být funkce konzultační, měli bychom na ni mít najatého odborníka," vysvětlil starosta Týnce. „Občas se v radě i zastupitelstvu vyjadřujeme k významnějším stavbám. Měli bychom si stanovit podmínky, které vlastník stavby musí dodržet. Podmínky by mu pak určily, jak se má chovat, protože jeho stavba bude mít významný vliv na ráz města. A v radě není žádný odborník, který by po architektonické stránce mohl dávat připomínky," řekl starosta.

Podle něj by se jím měl stát právě Jan Vaněček z firmy, které vedení města nabídlo zpracování jednotného stylu prezentace Týnce. Konzultace s ním by se měly konat zhruba dvakrát měsíčně po dvou hodinách. Za tuto práci mu město zaplatí 500 korun za hodinu. Právě vzhledem k objemu peněz, který město za služby architekta hodlá utratit, radnice ani nevypisovala výběrové řízení a nabídla službu rovnou Janu Vaněčkovi.

Město Týnec architektonické počiny individuálních stavebníků až dosud konzultovalo s Hanou Okrouhleckou, která je současně i zpracovatelkou územního plánu města.

„Paní architektka sama říká, že pro nás pravidelnou činnost v rozsahu, který požadujeme, není schopná vykonávat," vysvětlil starosta připomínku zastupitele Pavla Korce.

Vedle přímé nabídky konzultačních hodin architektovi Vaněčkovi nevyhlásilo město ani výběrové řízení na zpracovatele jednotného vizuálního stylu.
Zastupitelé nakonec vzali na vědomí návrh vedení radnice ohledně zpracovávání jednotného vizuálního stylu Ateliérem VAT. Stejně prošel i návrh na jmenování městského architekta.

Vznik jednotného vizuálního stylu města je zatím na začátku a každý obyvatel Týnce nad Sázavou se k němu může vyjádřit. Projektanti některé z nich zapracují do jeho konečné podoby.