Tehdy se kvůli suchu neurodilo obilí. Československo nakročené do lůna Východu pak přijalo bratrskou a nezištnou obilnou pomoc sovětského lidu. K podobným „úspěchům“ v zemědělství směřuje Česko i nyní. Jak nakonec rozmary počasí dopadnou na obyvatelstvo nebo politiku státu, se ukáže teprve v následujících měsících. Jak vypadaly včerejší práce na poli, dokládá snímek pořízený u Bukové Lhoty.