Samotné parkoviště, umístěné jak na povrchu, tak v podzemí, má pojmout neuvěřitelných 640 aut! Jenže právě takové gigantická stavba je nyní nad finanční možnosti města. To pro letošek naplánovalo v rozpočtu investiční výdaje v celkové výši přes 331 milionů korun.

„Parkoviště má stát sto dvacet milionů korun," připomněl k tomu místostarosta Benešova Roman Tichovský.

V současné době město zatím jen plánuje získání územního rozhodnutí. To vydává stavební úřad, který jím vymezuje území pro navrhovaný účel, v tomto případě parkoviště a stanoví podmínky k ochraně veřejných zájmů v daném území. Současně tím zabezpečuje i soulad s cíli a záměry územního plánu města.

V Pražských kasárnách se přes to čas od času něco změní. Kromě vzniku ulice Karla Nového a chystané stavby garáží, nyní zastupitelstvo města odsouhlasilo změnu regulačního plánu Pražských kasáren.

Až do rozhodnutí byla v tomto dokumentu města zanesena na rohu třídy Karla Nového a Dukelské ulice parková úprava, čili zeleň. Nyní je na tomto místě možné postavit objekt.

„Tím vznikne i v tomto prostoru klasické nároží," připomněl místostarosta.

V prostoru Pražských kasáren mají podle projektantů společnosti Fact, která zvítězila ve výběrovém řízení, vzniknout byty, obchodní centrum, pasáže a také už zmiňované parkoviště. Kromě toho tam vyroste i pěší zóna. Ulice Karla Nového je už realitou.