I tato vysoká částka, pokud se transakce s věřitelským výborem, jehož členem Týnec ani není nakonec uskuteční, ale bude pro Týnec jakousi výhrou.

Proti Týnci jsou totiž momentálně vedené žaloby, protože firmě AGS Astra, která Kněžinu stavěla, nevyplatil požadované peníze. Stavebníci totiž ještě dříve, než dílo dokončili, odešli.

Kvůli tomu si Týnec ponechal takzvané zádržné a použil je na odstranění nedodělků a vad stavby v celkové hodnotě přes patnáct milionů korun. AGS spadla do konkurzu a nyní je v likvidaci. Při konkurzu pak Týnec uplatňoval nárok na celkem 39 milionů korun za ztrátu záruk na dílo. K těmto penězům se ale nejspíš nikdy nedostane. Věřitelský výbor, jehož úkolem je co nejvíce uspokojit pohledávky věřitelů, totiž z toho, co po AGS zbylo, odškodní jiné subjekty, v první řadě banky.

Spor o peníze je nyní zastavený a jeho znovuobnovení by zaplatil Týnec. Zda by vyhrál, není jisté. Naskýtá se ale dohoda s věřitelským výborem, který požaduje po Týnci 3,3 milionu korun s tím, že v případě dohody stáhne všechny žaloby a Týnec pak nebude muset vyplácet další peníze.