Poškodila je na začátku června voda z nádrže Zájezdek na opačném konci Bystřice. Její hráz nevydržela nápor vydatných dešťů a protrhla se. Od katastrofy pak dělila lidi z Bystřice, Jírovic, Jarkovic, Konopiště, Racku a Poříčí nad Sázavou jen pevnost stavidel Splavského rybníka. I ty ale přívalová vlna poškodila. Kvůli tomu krizový štáb nařídil dokonce evakuaci obcí ležících na dolním toku Konopišťského rybníka.

Majitelem Splavského rybníka je akciová společnost Líšno, která od událostí vyřizovala potřebné dokumenty k důležité opravě.

„Oprava začala 21. října a den na to byl projednán postup oprav se starostou Bystřice," uvedl ekonom společnosti Vítězslav Kalous s tím, že dokončení oprav bude závislé na počasí. „Co se neopraví letos, dodělá se na jaře," ujistil ekonom.

Stavební práce zahrnují také obnovu bočních zdí přelivu, opěrné zdi v hrázi, odstranění sutě z koryta odpadu a opravu mlýna,
Rybník také dostane zcela nová stavidla a česla a pochozí lávku

„Cena opravy je zhruba tři a půl milionu korun," upřesnil Vítězslav Kalous.

Získání dotací na odstranění povodňových škod provázejí ale byrokratické složitosti. Evropská komise schválila v září zásady pro poskytování dotací v zemědělství v částce 685 milionů korun. Nyní se ještě stále čeká na schválení podpory do lesnictví ve výši 28 milionů korun a do rybářství 50 milionů korun a to pro celou Českou republiku. To pokryje jen zlomek celkových škod vzniklých povodněmi.

Kdy, kolik a jestli vůbec Líšno dostaneme nějaké dotace, zatím není jasné. „Vedle škody na rybnících máme i škody na rybách, to se netýká jen Splavského rybníka.

Na cenu vánočního kapra to doufám nebude mít vliv, zdražovat nechceme," dodal Vítězslav Kalous, ekonom společnosti.

Opravu stavidel vítá starosta Bystřice Daniel Štěpánek, ale na celé záležitosti ho přece jen něco mrzí. „Že současně nedojde i k odbahnění rybníka," poznamenal. „Právě velké množství bahna v nádrži nám zvedá hladinu vody v naší městské dešťové kanalizaci. Že nedojde k odbahnění, potvrdil ředitel Líšna a. s. František Kalous starší," řekl starosta Bystřice.

Radost z informace, že se stavidla Splavského rybníka opravují, projevil po včerejší informaci od Benešovského deníku i starosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer.

I tahle obec kvůli hrozbě záplavové vlny, která by se do Poříčí přihnala od Bystřice Konopišťským potokem, evakuovala.

„To že se opravují stavidla, je dobrá zpráva pro všechny. Pro majitele nádrže, ale i pro nás, obyvatele žijící na březích Konopišťského potoka. Předpokládám, že v období dalších případných záplav budeme mít větší jistotu, že Splavský rybník vydrží," řekl starosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer.