Zájemci se do výběrového řízení musejí přihlásit do pondělí 29. černa a jako doporučenou cenu uvádí město na své úřední desce částku 1900 korun na metr čtvereční a rok.

Nabídky zájemců projedná rada města nejspíš ještě během velkých prázdnin.

„Na prázdniny plánujeme mimořádné jednání rady, které bude schvalovat výběrových řízení. Kdy se sejdeme, ale zatím rozhodnuto není," přiznal starosta Benešova.

Nový nájemce musí v prostoru suterénu, podle zadání města, dál provozovat restaurační zařízení. Musí ale počítat také s valorizací, tedy s tím, že nájem sjednaný na začátku smluvního období, mu může město zvýšit.

„O uplatnění valorizace pro nájemná ze všech pronajímaných prostor za uplynulý rok rozhoduje rada města," připomněla vedoucí Odboru správy majetku a agendy bytů a nebytových prostor města Benešova, Jitka Drahoňovská s tím, že valorizace se vypočítává na základě zprávy Českého statistického úřadu, který každý měsíc vydává inflační koeficient a míru inflace zveřejňuje i za celý rok.

„Pro výpočet valorizace se vychází ze zprávy Českého statistického úřadu vydané za uplynulý rok někdy na konci ledna či začátku února," dodala Jitka Drahoňovská.

Další z podmínek, kterou musí zájemce o uzavření nájemní smlouvy na bar Strom s městem splnit, je složení jistoty.

V případě smlouvy uzavřené „jen" na cenu doporučenou městem, tedy částky 1900 korun za metr čtvereční a rok, tahle jistina činí sumu převyšující 100 tisíc korun.

Podle vedení města je ale výše ceny nájemného pouze jedním z kritérií výběrového řízení. Dalšími pak jsou předložení podnikatelského záměru a stručná charakteristika dosavadní podnikatelské činnosti.

„Uvedené podmínky jsou pouze orientační, město Benešov si vyhrazuje právo se od zveřejněných podmínek odchýlit, popřípadě nevybrat žádnou z došlých nabídek," uvádí v záměru města vyvěšeném na úřední desce starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.