Už tento měsíc totiž ústav získá také původní vojenskou technologii Eksoskeleton, což je robotický rehabilitační systém a také robotickou rukavici s virtuální realitou.

„Právě to jsou první systémy uvedené do českého prostředí s dosahem pro české pacienty," uvedl Jakub Pětioký, koordinátor rehabilitační péče o pacienty se získaným poškození mozku RÚ Kladruby.

K těmto unikátním systémům přibude už v dubnu další jedinečný systém pro terapii velmi těžce postižených pacientů – robotický stavěcí stůl s integrovanou funkční elektrickou stimulací.

Všechny přístroje budou sloužit v Centru komplexní robotické rehabilitace a Školícím centru robotické rehabilitace, které v Kladrubech vzniká od loňského roku, kdy byl v ústavu zaveden interdisciplinární systém péče s koordinovaným přístupem k pacientovi.

Právě těchto vymožeností centra s nejrozsáhlejší péčí robotických systémů ve střední Evropě, využije pro vojáky zraněné v mezinárodních misích nadační fond Regi Base. Ten v Kladrubech už příští týden v úterý představí robotický rehabilitační systém Eksoskeleton.

V Rehabilitačním ústavu Kladruby se ale na projekt komplexní robotické rehabilitace intenzivně materiálně i personálně připravují už od roku 2010. Tehdy ústav nakoupil prostředky High – Tech rehabilitace a zvýšil kvůli tomu i počet zaměstnanců včetně klinických psychologů, logopedů a ošetřovatelů.

Právě robotická rehabilitace, virtuální a počítačové systémy pro rehabilitaci a metodiky práce s pacientem.

To jsou metody moderního pojetí rehabilitace zastoupené v projektu Specializované intenzivní rehabilitační péče o pacienty se získaným poškozením mozku a mozkových cév vzniklých poraněním.

„Projekt vznikl podle mezinárodních přístupů k této problematice a na základě nejnovějších poznatků o neuroplasticitě, což je neustálá obnova neurálních drah v mozku v jakémkoliv věku, pokud jsou dostatečně stimulovány," vysvětlil Jakub Pětioký, koordinátor rehabilitační péče o pacienty se získaným poškození mozku RÚ Kladruby.

Kranioprogram je podle kladrubského specialisty zaměřený především na pacienty po úrazech hlavy, po autonehodách a jiných traumatických příhodách.

„Ale také pro pacienty po mozkové mrtvici, kteří mají potenciál dále se zlepšovat, na základě vstupního testování," vysvětlil Jakub Pětioký.

Rehabilitační ústav Kladruby je především známý jako poskytovatel rehabilitační péče o pacienty se středním a středně těžkým zdravotním postižením. Ale právě shora zmíněným poskytováním specializované intenzivní rehabilitační péče o pacienty se získaným poškozením mozku, přináší další naději pro terapii pacientů v českém prostředí.

Rehabilitační ústav Kladruby se právě proto pravidelně připojuje k akci Evropský den mozku. Brain Awareness Week, jak zní jeho název anglicky, je globální kampaň za zlepšení veřejného povědomí o poznatcích vědy a výzkumu v oblasti mozku a jeho činnosti. Začal včera a ukončen bude v pondělí 17. března. Tento den, vyhlásila Evropská aliance Dana v roce 1988.

„Rehabilitační ústav Kladruby se k těmto oslavám aktivně připojuje se svým specializovaným programem a plánovaným otevřením Centra komplexní robotické rehabilitace a Školícího centra robotické rehabilitace," doplnil ještě Jakub Pětioký, koordinátor rehabilitační péče o pacienty se získaným poškození mozku RÚ Kladruby.