Že je tomu skutečně tak, dosvědčil i sám direktor. Svůj život svěřil do rukou „svých" zdravotníků. Nechal se totiž operovat v benešovské chirurgii.
Teď se přiblížil konec roku, a Petr Hostek má příležitost k bilancování. Jak hodnotí své působení v Benešově?

Ředitele nemocnice jste vlastně nikdy nedělal. Když jste přišel na jaře na tuto pozici, jaké byly vaše představy a s čím jste naopak nepočítal?
V minulosti jsem jako manažer působil v několika vedeních a představenstvech firem nebo akciových společností a tak jsem přicházel s tím, že nemocnici budu řídit jako klasickou akciovou společnost. Předpokládal jsem, že standardně existuje nějaká vize, cíle a nějaký business plán. Tak to funguje v soukromých a akciových společnostech.
Tyto společnosti jsou založeny především na tvorbě zisku, a zde v nemocnici jsem najednou dost dobře nechápal, jak je možné být dlouhodobě ve ztrátě. Za první čtvrtletí to bylo zhruba sedmadvacet milionů korun. Po velice krátké době jsem musel přiznat, že systém financování zdravotnictví je na hony vzdálen způsobu plánování ekonomiky běžné akciovky.
Myslím si, že většina lidí ani neví, že platby od zdravotních pojišťoven, které představují většinu z příjmu, nejsou podle toho jak výkonná nemocnice je, ale řídí se takzvaným referenčním obdobím. To je vždy o dva roky zpět. Pro představu v roce 2011 byly v nemocnici operační sály na dva měsíce zavřeny a plicní ambulance se teprve rozjížděla. Také pracoviště mikrobiologie nebylo vůbec ve struktuře nemocnice. Podle logiky financování zdravotnictví by tudíž tyto obory byly poprvé financovány až v roce 2014 a 2015, a do té doby bychom je provozovaly zadarmo. To je opravdu velmi zvláštní a to mě překvapilo.

Manažerské řízení je hlavně o lidech a spolupracovnících. Jste s nimi spokojený?
Po svém příchodu jsem se velice rychle seznámil s úrovní práce první linie vedení nemocnice a dospěl k názoru, že není třeba dělat radikální zásahy. Tito lide jsou na tom velmi profesionálně a kvalifikovaně dovedou řídit své úseky.
To, co tady chybělo, byla intenzivnější spolupráce se zdravotními pojišťovnami, Středočeským krajským úřadem – jako stoprocentním akcionářem a zároveň nastavení efektivnějšího systému nákupu materiálu a služeb.

Blíží se roční bilancování, co se vám podařilo v nemocnici?
Tato věc má dva rozměry jeden sociální a druhý ekonomický.
Povedlo se splnit to, co jsem deklaroval při svém nástupu, že v nemocnici nebudou žádné sociální otřesy, žádné hromadné propouštění, ale že mým cílem je situaci v nemocnici naopak stabilizovat a navodit dělnou, přátelskou, kolegiální atmosféru. Musím poděkovat jednotlivým primářům, vrchním sestrám a nejužšímu vedení nemocnice, že se tento úkol povedlo splnit.
Druhým rozměrem bylo stabilizovat ekonomickou situaci nemocnice a zastavit její hospodářský propad. Díky intenzivnímu vyjednávání s vedením různých zdravotních pojišťoven se povedlo vyargumentovat oprávněnost některých plateb nad limity úhradové vyhlášky. Povedlo se zintenzivnit vlastní podnikatelskou činnost. Benešovská nemocnice je i v celostátním měřítku unikátní tím, že jen 60 procent jejích příjmů je tvořeno od zdravotních pojišťoven. U ostatních nemocnic je to více než 90 procent zmíněných. Našich zbylých 40 procent příjmů tvoří vlastní ekonomická činnost nemocnice.

Co chcete udělat v příštím roce?
Připravujeme několik úkolů týkající se vlastního provozu. Například generální opravu výměníkových stanic, které jsou v havarijním stavu, což je akce za 15 milionů. Dále připravujeme stavbu krytého chodníku mezi chirurgickým a interním pavilonem. V neposlední řadě chystáme také mnoho drobných akcí pro vylepšení infrastruktury nemocnice. Máme ambici se pokusit poprvé v historii naši nemocnice tyto akce aspoň částečně hradit z evropských fondů.
Také jsme navázali vztahy s nemocnicí v rakouském Frei- stadtu, které spočívají především v odborné spolupráci včetně možnosti odborných stáží lékařů i středního zdravotního personálu.
Začali jsme spolupracovat s nadací Regi Base, která se stará o válečné veterány. V této oblasti máme již fungující zdravotní balíčky pro bývalé vojáky, kterým takto poskytujeme cílenou zdravotní péči.
Chceme také více spolupracovat s regionálními firmami a jejich zaměstnanci, proto připravujeme speciální zdravotní balíčky, které si mohou firmy pro své zaměstnance zakoupit. Chceme být také více otevřeni benešovským občanům. Připravujeme proto množství prezentačních akci, dny otevřených dveří, dětské dny. Už letos budeme mít ve středu 11. prosince od devíti hodin i první nemocniční vánoční trhy v centrálním parku mezi chirurgií a internou.

Často se hovoří o krizi ve zdravotnictví, straší se omezením péče a zavíráním oddělení. Jak si stojí benešovská nemocnice?
Benešovské nemocnici kolaps nehrozí. Na druhou stranu ale víme, že zdravotnictví není v dobré kondici a bude potřeba některé věci systémově ze strany státu nastavit jinak.
Především platby pojišťoven, nastavení úhradové vyhlášky a rozdílné financování jednotlivých nemocnic – přehodnocení individuálních základních sazeb, které nám platí pojišťovny. To jsou základní body, které se musí změnit.I v této nelehké situaci se nám ale podařilo v Benešově mít stabilizované finance a máme také stabilizovaný personál profesionálů. Počátek letošního roku byl ale ve stínu hororového scénáře, který předpokládal až 70 milionovou ztrátu na konci roku. Tento scénář se bohudík nenaplnil a ekonomickou situaci se podařilo stabilizovat a snažíme se nastavit do budoucna vyrovnané hospodaření nemocnice.

Po delší době jste ředitelem naší nemocnice, který pochází z Benešovska. Je to klad nebo naopak zápor v řízení takové velké firmy jako je nemocnice?
V každém případě to chápu jako pozitivní věc. Samozřejmě mám spousty osobních vazeb, tudíž jako ředitel nemocnice cítím osobní zodpovědnost, aby lidé z našeho regionu, které často osobně znám, měli zajištěnou zdravotní péčí, za kterou se nemusíme stydět. Na druhou stranu je to závazek, že nemáte klasickou osmihodinovou pracovní dobu, která vám končí tím, že odejdete ze dveří kanceláře. Jsem prostě z regionu a nemohu si dovolit, když se třeba něco nepovede, jen tak strčit hlavu do písku nebo stáhnout roletu a odjet na druhý konec republiky. Pro mě je to i velká výzva, být užitečný a pomáhat lidem z našeho regionu.

Jak je na tom nemocnice v kvalitě péče? Vy sám jste se nechal operovat v Benešově. Proč jste třeba nejel do Prahy, do velké fakultní nemocnice?
Zdravotní péče v naší nemocnici je myslím na velmi dobré standardní úrovni a v některých oborech se přibližujeme ke špičkové péči. I proto jsem se já nechal nedávno operovat na chirurgii v naší nemocnici. Nevidím důvod, pokud se pohybujeme v oblasti standardní medicíny a zákroků, jet někam do Prahy a vyhledávat superspecializovaná zařízení. Teď nedávno dokonce proběhl celostátní projekt Nemocnice ČR 2013 v oblasti spokojenosti pacientů a nemocnice v Benešově získala plný počet pěti hvězdiček. To znamená, že je spokojenost více než osmdesátiprocentní. Navíc jsme se umístili na druhém místě nejoblíbenější nemocnice v celém Středočeském kraji. To myslím mluví za vše. A tím chci poděkovat všem našim zaměstnancům, protože je to jejich úspěch. Na druhou stranu, vím, že máme ještě stále co zlepšovat.

Blíží se Vánoce, jak je slaví Petr Hostek?
Mám rád staročeské Vánoce, a když je rodina pohromadě. U nás doma máme takovou tradici, že Vánoce slavíme v co nejširším rodinném kruhu a snažíme se, aby svátky měly co nejtradičnější podobu. Počítám, že se nás letos sejde u vánočního stolu více než deset.
A možná také díky této rodinné tradici, kterou má naše rodina už více než sto let, máme na stole, kromě rybí polévky a smaženého kapra, ještě rybu na černo, vánoční cukroví a mnoho dalších staročeských dobrot.

PETR BALLEK