Současně připomněl, že správce vodovodu, Vodohospodářská společnost Benešov, provádí průběžně odběry vzorků pitné vody a to častěji, než je běžné během normálního provozu. Pitná voda dodávaná do bytů a také například dvěma největším odběratelům, mlékárně Schreiber a Pivovaru Ferdinand, je tak bez závad a pod stálou kontrolou.


V souvislosti s přepojováním na větší potrubí upozorňuje radnice obyvatele města, že závěrečná manipulace při zprovozňování nové části vodovodu začne už ve středu 3. února.


„Při této manipulaci opět nedojde v žádném případě k tomu, že by byla ohrožena kvalita pitné vody a její zdravotní nezávadnost. Chlorace vody bude odpovídat zákonným normám a voda bude pitná bez jakéhokoliv omezení," dodal Petr Ballek s tím, že dotazy zodpoví dispečink VHS během celých 24 hodin denně.