Ve většině školských zařízení na Benešovsku se písemné zkoušky neprováděly. Ty čekaly pouze na žáky hlásící se na prestižní školu.
Do Benešovského gymnázia podalo přihlášku na čtyřleté studium sedmdesát jedna uchazečů.
„Je to mírný pokles oproti minulým rokům, když nepočítám ten loňský, kdy se hlásilo výjimečně devadesát devět žáků. Příčin může být několik, ale zřejmě také zapůsobil fakt, že vlašimské gymnázium letos přijímalo bez zkoušek. Sám vím o některých žácích z benešovské Jiráskovky, kteří tuto cestu zvolili,“ uvedl ředitel benešovského gymnázia Zdeněk Zahradníček a dodává, že letos škola druhé kolo nevyhlásila. „Přijali jsme padesát osm nových žáků, dvě místa rezervujeme na odvolání. “
Hned v prvním kole se podařilo naplnit požadovaný stav Gymnáziu Vlašim, na které se letos dostali budoucí studenti bez přijímacích zkoušek. Škola otevírá ve školním roce 2007–2008 dvě třídy čtyřletého studia po třiceti žácích a jednu třídu osmiletého studia.
„Dlouhodobě jsme prováděli porovnání dětí, které se dostaly na studia na základě přijímacích zkoušek, a které se dostanou na základě výsledků ze základní školy. Byl v tom minimální rozdíl a týkalo se to jedinců, navíc tam hrály roli stresové podmínky,“ vysvětluje ředitelka Stanislava Jurásková, proč letos přistoupili k nabírání žáků bez konání přijímacích zkoušek.
VOŠ a Střední zemědělská škola Benešov vyhlásila na 2. května druhé kolo příjimacího řízení. „Do plného stavu nám chybí kolem pětadvaceti přihlášek. Vypadá to, že bychom kapacitu školy mohli naplnit,“ říká ředitelka školy Ivana Dobešová. Kromě Přírodovědného lycea, které letos poprvé otevíráme, jsme přijali žáky bez přijímacích pohovorů na základě výsledků z osmých a devátých tříd do naplnění počtu žáků. Přijímací řízení dělali pouze ti, kteří se hlásili na lyceum, a nevešli se do nastaveného průměru 1,6,“ dodala ředitelka Dobešová.
Několik volných míst nabízí Střední odborné učiliště stavební v Benešově. „Chybí nám asi čtvrtina dětí do plného stavu, zejména pak zedníků a klempířů. Přesto jsem letos s počtem přihlášek spokojený. Některé obory, jako třeba aranžérství, máme naplněné,“ říká ředitel Jiří Kosík.